Skip to main content

Peter Aaby udnævnes til professor i vaccinationer og børnesundhed på Klinisk Institut

Peter Aaby etablerede det international anerkendte Bandim Health Project i Guinea-Bissau i Vestafrika, som er kendt for sin forskning i sundhedsmæssige og demografiske overvågningssystemer i især i forbindelse med vaccinationer og børns sundhed. I dag er Bandim-projektet tilknyttet Syddansk Universitet.

Peter Aaby er oprindeligt uddannet magister (mag.scient.) i antropologi på Københavns Universitet (1974). I studietiden og årene efter var han med til at opbygge IWGIA, International Working Group for Indigenous Affairs, som bl.a. var med til at vise ham, hvor altødelæggende epidemier med for eksempel mæslinger kunne være blandt indfødte folk.

Fra 1978 og fremefter begyndte Peter Aaby at arbejde på opdrag af en svenske forskningsorganisation i Guinea-Bissau, som var blevet selvstændigt i 1974. Børnedødeligheden var 50 % før femårsalderen, og Sverige ønskede derfor forskning i, hvordan underernæring påvirkede børnedødeligheden. Årsagerne til den høje børnedødelighed blev det gennemgående tema i det fortsatte arbejde i Guinea-Bissau.

I processen er der blevet opbygget et stort befolkningsstudie, Bandim-projektet, som følger omkring 200.000 personer med fokus på fødsler og børnesundhed. Mange danske forskere har gennemført deres disputatsarbejde eller ph.-projekt i Bandim.

Peter Aaby viste i sin medicinske disputats fra 1988 fra KU, at det ikke var de underernærede, som døde af mæslinger, men dødeligheden var specielt stor blandt børn i store familier, som var blevet smittet i hjemmet af en søskende. De børn, der var smittet uden for hjemmet, døde ikke, men de, som var smittet intensivt fra det første barn i familien, havde en meget større risiko for at dø. Dette mønster viste sig senere at gælde for flere andre børnesygdomme, som kighoste, polio og skoldkopper.

Det gjaldt også, da dødeligheden var høj i den vestlige verden i 1800-tallet. Interessen for beskyttelse mod mæslinger førte til den første anvendelse af børnevaccinationer i Guinea-Bissau. Mæslingevaccinen viste sig at have en langt større effekt end forventet. Med andre ord beskyttede vaccinen mod mere end mæslinger. Peter Aaby fik Novo-Nordisk-prisen i 2000 for dette arbejde.

Senere viste det sig, at flere andre levende vacciner, som Calmette-, polio- og koppevaccinen, havde tilsvarende gavnlige uspecifikke effekter. Ved at bruge disse vacciner har Bandim-projektet opnået en langt større reduktion end forventet, og børnedødeligheden er i dag kun 6-7% i Guinea-Bissau. Desværre har det vist sig, at de ikke levende vacciner ikke har tilsvarende gavnlige effekter, men ofte er forbundet med forøget pigedødelighed. Udforskningen af de uspecifikke effekter af vacciner er derfor blevet det gennemgående tema. Emnet er meget kontroversielt, fordi det i stort omfang modsiger den aktuelle vaccinationspolitik.

Peter Aaby var oprindeligt ansat på Københavns Universitet som lektor i antropologi. Men siden han skiftede over til kun at fokusere på børnedødelighed, har han levet af forskningsmidler, senest fra Novo Nordisk Fonden og Grundforskningsfonden, som har været administreret af Statens Serum Institut, og nu er han så tilknyttet SDU som professor.

Mød forskeren

Peter Aaby er professor i vaccinationer og børnesundhed ved Klinisk Institut.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 23.02.2021