Skip to main content

Kemirum

Kemirum770

Bagerst i materialetestrummet er der et lille kemikalierum. Her er placeret et stinkskab, som kan anvendes til limning, lodning, ætsning mv.

Vær opmærksom på, at hvis der anvendes kemikalier ud over det som allerede forefindes i rummet, skal det aftales med den laboratorieansvarlig. Dette skal ske af sikkerhedsmæssige grunde.

I kemirummet findes også sikkerhedsudstyr til personligt brug som handsker, briller mv. men også øjenskyl og bruser.

Materialetest klargør ikke kemirummet. Det er op til brugerne af dette rum at efterlade dette som det modtages;  pænt og ryddeligt.

Ansvarlig for siden: Institut for Teknologi og Innovation

Sidst opdateret: 19.07.2020