Skip to main content
DA / EN

Double degrees

Samarbejde om et Ph.d. forløb mellem Det samfundsvidenskabelige Fakultet og et andet Universitet.

 

Her finder du information om mulighederne for samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter om ph.d.-uddannelsen – såkaldte double degrees.

Ph.d.-bekendtgørelsens §22 stk. 3. giver mulighed for at indgå samarbejdsaftaler om double degrees med udenlandske universiteter om ph.d.-uddannelsen.

 

I forbindelse med instituttets overvejelser omkring opstart af samarbejdsaftale med et udenlandsk universitet omkring ph.d.-uddannelse skal ph.d.-skolens sekretariat kontaktes vedr. afklaring af formelle krav. Instituttet bør i den henseende særligt overveje/afklare følgende:

1.      Hvilken institution der skal være den primære indskrivningsinstitution (læs mere herom nedenfor)

2.      Hvor lang indskrivningsperioden skal være (hvis et 4-årigt forløb (eller derover) ønskes, skal den primære indskrivningsinstitution være den udenlandske, og dette skal være muligt efter den udenlandske institutions nationale regler)

3.      Aftale om bedømmelse, forsvar og ph.d.-bevis (herunder bedømmelsesudvalgets sammensætning, evt. pre-defence ol.)

 

Aftaler om forpligtende samarbejde om ph.d.-uddannelse med udenlandsk institution – double degrees

Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan udstede double ph.d.-grader til ph.d.-studerende, der har erhvervet kvalifikationer, som kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse, hvis der er indgået gensidigt forpligtende samarbejde med en udenlandsk institution om ph.d.-uddannelse, herunder studieophold, bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v. (jf. bkg. § 15, stk. 3 og § 23, stk. 3-5). Dette gælder både, hvor ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er hovedinstitution og den ph.d.-studerende gennemfører studieophold ved samarbejdsinstitutionen og i tilfælde, hvor den udenlandske samarbejdsinstitution er hovedinstitution og den ph.d.-studerende gennemfører et studieophold ved Syddansk Universitet.

Relevante blanketter