Skip to main content

Double degrees

Samarbejde om et Ph.d. forløb mellem Det samfundsvidenskabelige Fakultet og et andet Universitet.

 

Her finder du information om mulighederne for samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter om ph.d.-uddannelsen – såkaldte double degrees.

Ph.d.-bekendtgørelsens §22 stk. 3. giver mulighed for at indgå samarbejdsaftaler om double degrees med udenlandske universiteter om ph.d.-uddannelsen.

 

I forbindelse med instituttets overvejelser omkring opstart af samarbejdsaftale med et udenlandsk universitet omkring ph.d.-uddannelse skal ph.d.-skolens sekretariat kontaktes vedr. afklaring af formelle krav. Instituttet bør i den henseende særligt overveje/afklare følgende:

1.      Hvilken institution der skal være den primære indskrivningsinstitution (læs mere herom nedenfor)

2.      Hvor lang indskrivningsperioden skal være (hvis et 4-årigt forløb (eller derover) ønskes, skal den primære indskrivningsinstitution være den udenlandske, og dette skal være muligt efter den udenlandske institutions nationale regler)

3.      Aftale om bedømmelse, forsvar og ph.d.-bevis (herunder bedømmelsesudvalgets sammensætning, evt. pre-defence ol.)

 

Aftaler om forpligtende samarbejde om ph.d.-uddannelse med udenlandsk institution – double degrees

Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan udstede double ph.d.-grader til ph.d.-studerende, der har erhvervet kvalifikationer, som kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse, hvis der er indgået gensidigt forpligtende samarbejde med en udenlandsk institution om ph.d.-uddannelse, herunder studieophold, bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v. (jf. bkg. § 15, stk. 3 og § 23, stk. 3-5). Dette gælder både, hvor ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er hovedinstitution og den ph.d.-studerende gennemfører studieophold ved samarbejdsinstitutionen og i tilfælde, hvor den udenlandske samarbejdsinstitution er hovedinstitution og den ph.d.-studerende gennemfører et studieophold ved Syddansk Universitet.

Relevante blanketter