Skip to main content

Afhandlingens omfang

Ph.d.-udvalget har på sit møde den 29. maj 2018 godkendt nedenstående supplement til Regelsættets §14-15.

Fakultetets regelsæt angiver følgende bestemmelser:

'En monografi har et omfang af ca. 250 sider +/- 20% à ca. 2400 enheder (inkl. tegn og mellemrum). En antologisk afhandling består af 3-6 artikler og en sammenfattende redegørelse. Sidstnævnte har et vejledende omfang af 30-80 sider. Den antologiske afhandling, dvs. artikler og sammenfattende redegørelse har et omfang af 125-250 sider à ca. 2400 enheder (inkl. tegn og mellemrum).'

Efter en længere drøftelse konkluderede Ph.d.-udvalget følgende som supplement:

Noter, bibliografi, resumé dansk/engelsk indgår i afhandlingens omfang.
Billeder/diagrammer/figurer der er genstand for analyse, indgår ligeledes i afhandlingen med et omfang svarende til den tekst der kunne have stået de pågældende steder.

Det blev præciseret, at appendikser indeholder materiale der som en ekstra service stilles til rådighed for læseren/bedømmeren, og derfor ikke indgår i bedømmelsen af afhandlingen. Som en naturlig konsekvens heraf tæller appendikser ikke med i sidetal.

Ph.d.-udvalget har på sit møde den 28. november 2018 efter ønske fra de studerende godkendt, at bibliografien ikke indgår i afhandlingens omfang.


Omregningsmodel for omfang af billeder/diagrammer/figurer findes her.

Sidst opdateret: 21.08.2020