Skip to main content

Vejledning til indlevering af afhandling

For at gøre indleveringsprocessen nemmere for dig har vi lavet denne skridt-for-skridt-vejledning til alt, der har medindlevering af afhandling at gøre.

To måneder før du skal aflevere, skal du varsle din indlevering, så vi kan nå at få nedsat et bedømmelsesudvalg mm.  Brug denne blanket , som skal underskrives af dig og din hovedvejleder. Skemaet skal sendes til phdhum@sdu.dk .
Din hovedvejleder skal lave en udtalelse om dit samlede studieforløb som dokumenterer, at du har opfyldt din ph.d.-plan . Kun hvis udtalelsen er positiv, kan din ph.d.-afhandling blive sendt til bedømmelse.
Når dekanen har nedsat et bedømmelsesudvalg, får du besked om dette. Du kan gøre indsigelse mod sammensætningen indenfor en frist på mindst en uge.
Du kan læse om copyright og hvordan man udgår plagiat på bibliotekets hjemmeside. Der står også vigtige informationer om hvordan din afhandling skal publiceres og hvilke begrænsninger, som det er muligt at lave, hvis du har lavet aftaler om udgivelse.
I god tid inden du afleverer, skal du gøre din afhandling klar til tryk ved at indsætte din tekst i en særlig skabelon og lave forside mv. Læs mere her . Husk at det er dit institut, der bestiller og betaler trykningen.

Du skal aflevere i PURE læs mere om at uploade din afhandling her. Følgende dokumenter skal uploades:

  • Afhandlingen 
  • Tro- og loveerklæring
  • Medforfattererklæring, hvis din afhandling er artikelbaseret. HUSK at skrive i notefeltet i PURE, at din afhandling er artikelbaseret.

Indtil 31. december 2022 kan du få tilbudt at få foretaget et originalitetstjek på din afhandling. Indsendelse sker via hovedvejlederen til SDUB phdsubmission@bib.sdu.dk.

Per 1. januar 2023 vil din afhandling automatisk blive undersøgt for plagiat, når du afleverer i PURE, og derefter vil den blive videresendt til ph.d.-skolen. Først når ph.d.-skolen har modtaget din afhandling, har du formelt afleveret. Ph.d.-skolen sender derefter din afhandling videre til bedømmelsesudvalget.

To måneder efter at du formelt har afleveret, får du den foreløbige bedømmelse af din afhandling. Du og din vejleder kan komme med bemærkninger til bedømmelsen, hvilket især er vigtigt, hvis bedømmelsen er negativ. Hvis bedømmelsen er positiv, bliver der sat en dato for ph.d.-forsvaret.
Efter forsvaret afgiver bedømmelsesudvalget deres endelige indstilling og Akademisk Råd tildeler graden. Du får besked på mail, når din grad er tildelt.
Vedlagt beviset er den endelige indstilling og et kursusindstik på dansk og engelsk med en oversigt over dine kurser, formidling og miljøskifte. Du får kursusindstikket til gennemsyn inden det endelige bevis udformes.

 

Sidst opdateret: 30.09.2022