Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav: 

 • Bestået adgangsprøve, der afholdes på universitetet
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Både din adgangsgivende eksamen og fagene i de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum 2,0.

Opfylder du ikke adgangskravene?

OBS: Nye regler om supplering

Vi forventer, at en ny regel træder i kraft for dig, der afslutter din hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2020. Reglen betyder, at din karakter i suppleringsfag potentielt kan trække dit samlede eksamensgennemsnit ned og dermed påvirke din mulighed for at få en studieplads i kvote 1.

Læs mere om supplering og den nye regel

 

Mangler du et fag eller niveau?

 • Undersøg, om du kan følge et relevant suppleringsfag.
 • Hvis du mener, du har uddannelseskvalifikationer, der svarer til adgangskravet, kan du i nogle tilfælde få lavet Individuel kompetencevurdering hos VUC. Se VUC.dk
 • Alternativt kan du søge en dispensation fra adgangskravene. Læs om muligheden for at søge dispensation.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Hvis du opfylder de specifikke adgangskrav, men ikke har gennemført en adgangsgivende eksamen, kan du søge om en særlig tilladelse til at blive optaget.

Har du allerede gået på en uddannelse?

Hvis du allerede går eller har gået på en bacheloruddannelse, kan du være omfattet af særlige regler, når du søger optagelse. Læs mere om reglerne.

Særligt om kvote 2 i 2020

Som følge af coronavirus og myndighedernes forsøg på at begrænse virusspredning vil årets optagelsesprøve på bacheloruddannelsen i Journalistik foregå online.

 

Alle uddannelsens pladser fordeles på baggrund af et særligt testforløb i kvote 2, der både indeholder en skriftlig optagelsesprøve og en samtale baseret på dit CV og en motiveret ansøgning.

Testforløbet på Journalistik

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Journalistik består af følgende elementer:

 1. CV
 2. Motiveret ansøgning
 3. Skriftlig prøve(online)
 4. Optagelsessamtale(online)

Bemærk: Du skal uploade motiveret ansøgning og CV sammen med din ansøgning senest den 22. marts kl. 12.00, for at blive vurderet i kvote 2.

Motiveret ansøgning og CV

Den motiverede ansøgning skal være selvstændigt formuleret og kun medtage relevante forhold. Ansøgningen skal give et indtryk af dig som person, din modenhed og din egnethed i forhold til uddannelsen.
Den må maksimalt fylde to sider og kan sammenlignes med en jobansøgning. Husk at skrive dit navn på den motiverede ansøgning.

Dit CV skal f.eks. indeholde:

 • Uddannelse
 • Arbejdserfaring (Frivilligt og lønnet)
 • Evt. journalistisk erfaring
 • Fritidsinteresser, rejser og lignende

Den skriftlige prøve

Alle ansøgere inviteres til den skriftlige prøve. Du skal ikke møde op på Campus Odense, men deltage hjemmefra.

Den skriftlige prøve består af tre delprøver:

 • Analyseopgave
 • Videnstest
 • Sprogtest

Prøven tester dine evner inden for følgende områder:

 • Analyse og refleksion over et givent tema
 • Paratviden om generelle og almene samfundsforhold
 • Beherskelse af det danske sprog

Vær opmærksom på at alle prøvens dele skal gennemføres med meget få hjælpemidler. Ved brug af hjælpemidler ud over de anførte, eller snyd under prøven, annulleres din deltagelse i optagelsesprøven.

Du må ikke benytte en printer eller anvende mere end én skærm under optagelsesprøven. På prøvedagen vil der være adgang til IT-support.

For en god ordens skyld skal vi nævne, at eftersom årets optagelsesprøve nødvendigvis må foregå digitalt, så benytter vi os af en række ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at sikre os mod snyd. Det betyder blandt andet, at du vil blive overvåget af en repræsentant for SDU via eget kamera, som også holder øje med din computer så længe prøven varer.

Læs mere om fjernovervågning af din online prøvedeltagelse her

Se tidligere optagelsesprøver her.

Online optagelsessamtale

Optagelsessamtalen er en dialog på ca. 20 minutter med udgangspunkt i det, du har skrevet i din motiverede ansøgning og CV. I samtalen kommer vi også omkring en aktuel politisk diskussion, som man kender fra medierne, din motivation for uddannelsen og om du er parat til at påbegynde uddannelsen.

Hold øje med siden her, som vi opdaterer med flere informationer om, hvordan den online optagelsessamtale kommer til at foregå i god tid inden samtalerne skal finde sted.

Udvælgelsesprocessen

På baggrund af den skriftlige online prøve indkaldes de ca. 200 med det bedste resultat til online optagelsessamtale.
Udvælgelsen af de ansøgere, der efter samtalen tilbydes en studieplads via kvote 2, sker på baggrund af en ligelig vægtning af de tre skriftlige delprøver lagt sammen med resultatet af optagelsessamtalen. Der forventes at blive optaget ca. 100 studerende på Journalistik i kvote 2.

Praktisk information om optagelsesprøven

4. april afholdes den skriftlige online optagelsesprøve. Du skal afsætte god tid til prøven. Se programmet her.
  De online optagelsessamtaler afholdes 5. og 6. maj 2020.

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

OBS: Du kan deltage i den skriftlige test og optagelsessamtalen fra udlandet.


Se tidligere optagelsesprøver

Optagelsestal 2020

Studiepladser: 100
Fordeling i kvote 1/2 (%): 0/100

Optagelsestal 2019

Studiepladser: 100
Fordeling i kvote 1/2 (%): 0/100

Uddannelsens nummer på optagelse.dk: 17610

Søg ind!

Ansøgningsfristen til kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

optagelse.dk

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!