Skip to main content
DA / EN

Lær at lave historier til aviser, magasiner, tv, radio, internet og sociale medier

Dygtige journalister skal fortælle stærke historier, som giver modtagerne nye indsigter, som hjælper dem med at forstå verden omkring dem, og som danner grundlag for en kvalificeret debat. Journalisterne skal derfor have viden og analytisk sans til at skille skidt fra kanel, til kritisk at vurdere en kilde og til at skelne relevante historier fra irrelevante historier.


De skal kunne formidle historierne præcist og interessevækkende på både skrift, i lyd og i levende billeder. Det er netop den slags skarpe, vidende og analytisk stærke journalister med evnen til at begejstre med deres formidling, som vi uddanner.

Som studerende på bacheloruddannelsen i Journalistik på SDU træner du hele tiden det journalistiske håndværk ved at producere journalistiske historier på både skrift, lyd og i levende billeder. Du lærer at researche og formidle en historie, så den bliver interessant og skaber indsigt hos dem, der læser, lytter eller kigger på. Du lærer at formidle til traditionelle medier, til sociale medier, i korte formater og i længere formater. Du lærer at skære en nyhed, du lærer at producere længere reportager, du lærer at sende live sammen med dine medstuderende og meget mere. 

For at blive en god journalist er det ikke nok at formidle historier på en interessevækkende måde. Du skal også være vidende og analytisk stærk, og netop derfor underviser internationalt anerkendte forskere i en række fag på journalistuddannelsen. Med udgangspunkt i sprogvidenskaben får du redskaber til at arbejde professionelt med dit sprog, og med udgangspunkt i samfundsvidenskaben får du redskaber til grundig kildekritik samt viden om samfundet og journalistikkens rolle i demokratiet. 

Når du læser på Center for Journalistik, får du din daglige gang på Medietorvet, som også kaldes de journaliststuderendes legeplads. Det er her, radiostudierne er, klipningen af tv-indslagene foregår og ideerne udvikles. Det er i denne mediemæssige myretue, du bliver formet som journalist.

Derfor skal du læse Journalistik

  • Du får alsidig undervisning i forskellige journalistiske genrer på skrift, lyd, video og digitalt. Du får træning i at redigere i radiostudierne, i tv-lokalerne og producere til studiets hjemmeside. 
  • Du bliver undervist af internationalt anerkendte forskere i fag, der styrker dit sprog, din viden og dine analytiske evner, så du bliver en stærkere journalist.
  • Medietorvet sikrer rammen om et tæt studiemiljø, hvor studerende knytter stærke sociale bånd, og hvor du kommer tæt på underviserne.
  • Du skal i et års lønnet praktik på et medie, i en virksomhed eller i en organisation, hvor du får trænet de evner, du har oparbejdet gennem undervisningen.
  • Bacheloruddannelsen giver adgang til kandidatuddannelsen cand. public., hvor du kan specialisere dig til lige præcis den journalist, du gerne vil være. Er det drømmen at blive korrespondent i Washington, kan du tage fag inden for International Politik og Amerikanske Studier. Er drømmen at blive chefredaktør, så kan du tage fag i ledelse og organisationsforståelse. Er drømmen at læse i udlandet, så kan du tage fag ved et universitet i et andet land.
  • Kandidatuddannelsen er fleksibel og rummer masser af muligheder for individuelle valg.
  • Du bliver rustet til gode karrieremuligheder.