Skip to main content

Har du gennemført en kandidatuddannelse?

Hvad er Kandidatreglen?

Kandidatreglen er en begrænsning af din mulighed for optagelse, hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse, eller hvis du når at gennemføre en kandidatuddannelse inden studiestart.  

Reglen betyder, at du kun kan blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er færre ansøgere end studiepladser på den uddannelse, du søger ind på.  

Da alle SDU's uddannelser har et begrænset antal pladser, kan vi ikke på forhånd fortælle dig, hvilke uddannelser der har plads.   

Sådan søger du, hvis ud du er omfattet af kandidatreglen 

Du skal søge ind via optagelse.dk og følge den almindelige ansøgningsproces, herunder de almindelige ansøgningsfrister.  
Se frister og vigtige datoer  
Du får svar på din ansøgning 28. juli 

Kriterier for prioritering af ansøgere omfattet af kandidatreglen 

Hvis en uddannelse har ledige pladser, men antallet af pladser er lavere end antallet af ansøgere med en kandidatuddannelse, prioriterer SDU mellem ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:  

  1. Ansøgere med en kandidatuddannelse, der har søgt i kvote 2, og har deltaget i det test-baserede optag, bliver rangeret efter deres indbyrdes kvote 2 resultat, og har forrang foran ansøgere med en kandidatuddannelse, der ikke har deltaget i det test-baserede optag. 
  2. De ansøgere, der ikke har deltaget i det test-baserede optag i kvote 2, vil blive rangeret efter deres karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, og de skal samtidig opfylde karakterkravet i kvote 1.  

Mulighed for dispensation 

SDU har mulighed for at give dispensation fra kandidatreglen, hvis du kan påvise, at du pga. usædvanlige forhold ikke længere kan benytte din kandidatgrad erhvervsmæssigt.  

Læs mere om Dispensation fra Kandidatreglen 

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 07.02.2023