Skip to main content
DA / EN

Spørgsmål om studiet

Hvis du vil vide mere om det faglige indhold på studiet, fagenes sammensætning, praktik- og studieophold og om studiemiljøet, kan du kontakte de faglige vejledere. De faglige vejledere er selv studerende og har et godt kendskab til uddannelsen.

De kan kontaktes via mail på: vejledning.pol@sam.sdu.dk

 

Ansøgning om optagelse

Hvis du har spørgsmål om optagelse på SDU, er du velkommen til at kontakte Optagelsen