Skip to main content
DA / EN

Spørgsmål om studiet

Hvis du vil vide mere om det faglige indhold på studiet, fagenes sammensætning, praktik- og studieophold og om studiemiljøet, kan du kontakte de faglige vejledere. De faglige vejledere er selv studerende og har et godt kendskab til uddannelsen. De kan kontaktes via mail  på: 

vejledning.samf@sam.sdu.dk 

 

Ansøgning om optagelse

Hvis du har spørgsmål om optagelse på SDU, er du velkommen til at kontakte Optagelsen

 

Prøv en dag som studerende

Du kan også prøve en dag som studerende på uddannelsen, hvor du følges med en studerende og oplever, hvordan undervisningen foregår. Se mere på: http://www.sdu.dk/uddannelse/brobygning/studerende_for_en_dag/sam