Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse på uddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

  • Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra SDU (giver dig retskrav på optagelse)
  • Bacheloruddannelse i Market & Management Anthropology fra SDU (giver dig retskrav på optagelse)
  • Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra et andet dansk universitet
  • Bacheloruddannelse i Økonomi (erhvervsøkonomisk linje) fra SDU

Desuden kan følgende uddannelser give adgang afhængig af de specifikke fag, du har fulgt på uddannelsen. Læs mere om kravene til dig, hvis du har læst:

Krav til sprogkundskaber

Hvis din bachelor ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine sprogkundskaber, fx vha. dit gymnasiebevis:

  • Du skal have bestået Engelsk B med minimum 2,0 i karaktergennemsnit
  • Du skal have bestået Dansk A – eller dokumentere, at din bacheloruddannelse er undervist på dansk i Danmark

Hvis du ikke opfylder kravene vha. et dansk eksamensbevis, kan du læse om andre måder at dokumentere dit sprogniveau

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes et pointsystem til udvælgelse af ansøgere uden retskrav. Der gives:

  • 4 point for at opfylde alle adgangskrav på forhånd
  • 1 point for 10 ECTS i marketing/forbrugeradfærd
  • 1 point for 10 ECTS i fag inden for organisationsteori
  • 1 point for 15 ECTS i fag inden for metode til kvantitativ analyse (statistik, matematik o.lign.)

Ansøgere rangeres efter deres pointtal. Hvis der er flere ansøgere med samme pointtal, udvælger vi ansøgere på baggrund af et simpelt karaktergennemsnit af beståede fag på bacheloruddannelsen.