Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Erhvervskandidatuddannelsen i Datalogi består af følgende elementer:

  • Konstituerende kandidatkurser (30 ECTS)
  • Valgfag (30 ECTS)
  • Speciale (60 ECTS)

Konstituerende kandidatkurser

Her kan du vælge blandt de kurser og projekter, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområdet datalogi, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav.

Hvilke specifikke kurser, du kan vælge imellem, varierer fra semester til semester.

Valgfag

Her kan du vælge frit blandt alle kurser og projekter, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau, uanset fagområde, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav og faglige forudsætninger.

Du kan også vælge kurser på bachelorniveau, hvis de er uden for dit primære fagrområde.

Hvilke specifikke kurser, du kan vælge imellem, varierer fra semester til semester.

Specialiseringer

På erhvervskandidatuddannelsen i Datalogi har du mulighed for at specialisere dig inden for tre datalogiske fagområder:

Speciale

På uddannelsens tredje og fjerde år udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt, der som udgangspunkt har et omfang af 60 ECTS. Du kan dog vælge at nedskrive specialet til 30 ECTS og tage 30 ECTS ekstra konstituerende kandidatkurser.

Du vil typisk blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, som du kan få råd og vejledning fra, når du søger litteratur, og indsamler eller bearbejder data.

Studieforløb

Det anbefalede studieforløb er en skematisk oversigt over uddannelsens elementer, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler, du tager dem.

Se det anbefalede studieforløb


Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 03.02.2021