Skip to main content

Erhvervskandidatuddannelsen i Datalogi varer 4 år på deltid. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Du kan se en oversigt over uddannelsens opbygning i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.


Specialiseringer

Hver specialisering består af en række anbefalede valgfri kurser og projekter, som vi anbefaler, at du vælger imellem, hvis du ønsker at specialisere dig inden for det pågældende forskningsområde.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af erhvervskandidatuddannelsen i Datalogi. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 8-10
Advanced Data Mining (forelæsning)
Kl. 10-12
Heuristikker og constraint programmering for diskret optimering (eksaminatorium)Kl. 12-14
Heuristikker og constraint programmering for diskret optimering (forelæsning)Kl. 14-16
Heuristikker og constraint programmering for diskret optimering (forelæsning) 
Kl. 16-18
Advanced Data Mining (forelæsning)