Skip to main content

Psykologi (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Undervisningssproget er dansk

Psykologistudiet på Syddansk Universitet er særlig rettet mod sundhedsområdet og rummer en stor del praktik. Som psykologistuderende på Syddansk Universitet erhverver du det videnskabelige grundlag, som er en nødvendig forudsætning for, at du senere kan fungere som psykolog.