Skip to main content
DA / EN

Forstå mennesket i sin helhed

Psykologi gør dig ekspert i menneskers tanker, følelser, behov og forestillinger. Hvorfor tænker vi, som vi tænker, og hvorfor handler vi, som vi gør.

Psykologistudiet på Syddansk Universitet er særligt rettet mod sundhedsområdet og rummer derfor en stor del praktik. Som psykologistuderende på Syddansk Universitet erhverver du det videnskabelige grundlag, som er en nødvendig forudsætning for, at du senere kan fungere som psykolog.

Psykologer arbejder overordnet med at skabe forandringer hos mennesker med psykologiske problemer eller mennesker, der er part i psykologiske problemstillinger. På et etisk forsvarligt grundlag, ud fra en helhedsorienteret tilgang og på et videnskabeligt grundlag.

På studiet får du grundig træning i de færdigheder, der skal til for at du kan udvikle dig professionelt som psykolog, hvilke etiske regler der er inden for praksisområdet og kendskab til hvilke roller psykologer har i samfundet.

Størstedelen af de uddannede kandidater ansættes i sundhedssektoren, psykiatrien, uddannelsessystemet, private eller offentlige virksomheder eller som privatpraktiserende psykolog.

Drømmer du om at blive psykolog, skal du bygge videre på din bacheloruddannelse med en 2-årig kandidat i psykologi.

Derfor skal du læse Psykologi

  • Du får en uddannelse, som kombinerer både teori og praktik, så du har det bedste grundlag for at arbejde som psykolog.
  • På psykologistudiet kan du komme i et internship, som giver dig mulighed for at komme helt tæt på forskningen.
  • Du bliver en del af et aktivt studiemiljø, hvor du kan deltage i både faglige og sociale arrangementer i din fritid.