Menu

Psykologi (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Psykologi på Syddansk Universitet 

Psykologi handler om menneskers tanker, følelser, behov og forestillinger. Hvorfor tænker vi, som vi tænker, og hvorfor handler vi, som vi gør. Psykologi som studium er at forstå mennesket i sin helhed.

Psykologer arbejder overordnet med at skabe forandringer hos mennesker med psykologiske problemer eller mennesker, der er part i psykologiske problemstillinger. På et etisk forsvarligt grundlag, ud fra en helhedsorienteret tilgang og på et videnskabeligt grundlag.

Psykologistudiet på Syddansk Universitet er særlig rettet mod sundhedsområdet og rummer en stor del praktik, der også ligger indenfor området. Som psykologistuderende på Syddansk Universitet erhverver du det videnskabelige grundlag, som er en nødvendig forudsætning for, at du senere kan fungere som psykolog. Du får også grundig træning i de færdigheder, der skal til for at du kan udvikle dig professionelt som psykolog, hvilke etiske regler der er inden for praksisområdet og kendskab til hvilke roller psykologer har i samfundet.

Sådan bliver du psykolog på Syddansk Universitet

For at blive psykolog skal du gennemføre en uddannelse, der består af:

  • Bacheloruddannelsen på tre år, der efter afsluttet uddannelse giver betegnelsen bachelor.
  • Kandidatuddannelsen på to år, der efter afsluttet uddannelse giver betegnelsen cand. psych., og ret til at betegne sig som psykolog.
  • Efterfølgende er der mulighed for en 3-årig forskeruddannelse (ph.d.)
Adgangskrav og ansøg

Læs mere om adgangskrav og ansøg her

Adgangskrav

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies