Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen er opbygget af moduler, der integrerer viden om og forståelse af almen eller anvendt psykologi med metodiske, formidlingsmæssige og professionsrelevante færdigheder.

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i en kvartalsstruktur. Kvartalsstrukturen indebærer fire årlige undervisningsperioder på hver syv uger med en eksamensperiode i umiddelbar forlængelse af en undervisningsperiode. De enkelte modulers placering i strukturen ses i nedenstående oversigt. Herunder kan du se et skema over fagenes placering og fordeling på bacheloruddannelsen. 

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af bacheloruddannelsen i Psykologi. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
     
Kl. 9-12
Psykologiens historie og videnskabelige grundlag, inkl. Metode 1 (forelæsning) 
Kl. 11-14
Psykologiens historie og videnskabelige grundlag, inkl. Metode 1 (forelæsning).
 
Kl. 10-12
Psykologiens historie og videnskabelige grundlag, inkl. Metode 1 (forelæsning)
 
Kl. 12-15
Psykologiens historie og videnskabelige grundlag, inkl. Metode 1 (holdundervisning) 
Kl. 12-14
Psykologiens historie og videnskabelige grundlag, inkl. Metode 1 (holdundervisning)