Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen indfører den studerende i psykologiens teori og metode.

Uddannelsen giver den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, der kræves for at kunne identificere, formulere og løse komplekse psykologiske problemstillinger. Den færdige bachelor er således kvalificeret til optagelse på en kandidatuddannelse i psykologi eller andre fagområder, hvor kvalifikationen bachelor i psykologi opfylder optagelseskravene.

Bacheloruddannelsen er opbygget af moduler, der integrerer viden om og forståelse af almen eller anvendt psykologi med metodiske, formidlingsmæssige og professionsrelevante færdigheder.

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i en kvartalsstruktur. Kvartalsstrukturen indebærer fire årlige undervisningsperioder på hver syv uger med en eksamensperiode i umiddelbar forlængelse af en undervisningsperiode. De enkelte modulers placering i strukturen ses i nedenstående oversigt.

De enkelte modulers placering i strukturen på bacheloruddannelsen ses i denne oversigt: 

psykologi

 

[Klik for stor uddannelsesoversigt