Skip to main content

Vær med til at skabe sundhed og trivsel for mennesker

Folkesundhedsvidenskab handler om menneskers sundhed og om at forbedre folkesundheden. Bacheloruddannelsen i folkesundhed fokuserer på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, sundhedsvæsenet, hverdagslivet og andre forhold, som påvirker danskernes sundhed og trivsel. Uddannelsen er både sundheds- og samfundsvidenskabelig, og du vil du støde på en bred vifte af emner, som f.eks. samfundsmedicin, sundhedsplanlægning, humanbiologi, politik og sundhedsvæsenet, miljø og demografi.

Med en bachelor i folkesundhedsvidenskab får du kvalifikationerne til at afdække danskernes sundhedstilstand, som omfatter både fysiske, psykiske og strukturelle aspekter samt fordelingen af sundhed og sygdom i befolkningen. Du kan være med til at forbedre folkesundheden ved bl.a. at være i stand til at skabe sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på lokalt, nationalt og internationalt niveau, og du vil være kvalificeret til at arbejde med bl.a. sundhedsplanlægning, sundhedsadministration, analyse, udvikling, rådgivning, undervisning og forskning i relation til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Du får spændende jobmuligheder inden for bl.a. sundhedsrelaterede drifts-, ledelses- og planlægningsopgaver i både offentlige og private organisationer, eller inden for forebyggende og sygdomsbekæmpende funktioner i nationale og internationale organisationer f.eks. patientforeninger. Forskning og undervisning ved universiteter og højere læreanstalter og undervisning inden for social- og sundhedsuddannelser er også nogle af de muligheder, du har med en uddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Bacheloren giver dig adgang til at læse videre på bl.a. kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, idræt og sundhed eller den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. 

Derfor skal du læse Folkesundheds-videnskab

  • Folkesundhedsvidenskab spænder bredt, da det er et studium, der forbinder sundhedsvidenskaben, samfundsvidenskaben og humanvidenskaben – i et både lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.
  • Du får under uddannelsen mulighed for at tage et praktikophold i en privat eller offentlig organisation, da praktikophold er en indbygget del af uddannelsen. Du kan også vælge at tage et udlandsophold.
  • Du får mulighed for mange forskelligartede og spændende karriereveje.