Skip to main content
DA / EN

Om bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er din indgang til en verden, hvor viden og handling mødes for at skabe en positiv indflydelse på danskernes sundhed.

Med uddannelsen opnår du:

 • Indsigt og værktøjer til at analysere og vurdere de mange faktorer, der påvirker folkesundheden: biologiske, psykologiske, sociale og politiske.
 • Kompetencer til at identificere og  gennemføre sundhedsindsatser, der har potentialet til at fremme sundhed og forebygge sygdom på både nationalt og internationalt niveau.
 • Ekspertise til at påvirke sundhedsbeslutninger, udforme sundhedspolitik og udvikle strategier, der bidrager til samfundets generelle sundhed. 

Uddannelsens indhold

På bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab kombinerer vi viden fra både sundheds- og samfundsvidenskab. 

Du lærer at bruge forskellige metoder, som for eksempel interviews for at forstå personlige perspektiver (kvalitative metoder) og spørgeskemaer eller statistik for at se større tendenser (kvantitative metoder).

Du vil desuden støde på en bred vifte af emner så som:

 • Menneskers sundhed og biologi
 • Sundhedsadfærd
 • Sundhedspolitik og sundhedssystemer
 • Sundhedsøkonomi

Undervisningen omhandler sjældent kun det enkelte menneske. Fokus er derimod på befolkningen som helhed, herunder specifikke grupper som unge eller ældre. 

På den måde lærer du blandt andet:

 • At bruge forskellige metoder og teorier til at analysere sundhedsdata.
 • At identificere og forstå forskellige sundhedsproblemer, at undersøge årsager og konsekvenser af disse problemer, og at gribe ind på passende måder for at håndtere dem.
 • Hvordan du kan påvirke det, folk tænker og føler om sundhed, og hvordan du kan påvirke deres adfærd for at fremme en sundere livsstil.

Karrieremuligheder

Med en bachelor i Folkesundhedsvidenskab bliver du rustet til at arbejde med sundhed på tværs af faggrænser så som politik, økonomi og psykologi inden for fx:

 • Planlægning og rådgivning
 • Udvikling, analyse og evaluering
 • Undervisning og forskning 

Du får en bred vifte af karrieremuligheder i både den offentlige og private sektor, idet du får mulighed for at arbejde i en lang række organisationer og industrier.

Du kan blandt andet finde job i patientforeninger, internationale sundhedsorganisationer og lokale sundhedsmyndigheder samt lægemiddelindustrien og pensionsselskaber, der investerer i sundhedsfremmende initiativer.

Videre uddannelse

Bacheloren giver dig adgang til at læse videre på bl.a. kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab i Esbjerg eller Odense, Idræt og sundhed eller den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Det får du med en bachelor i Folkesundhed

En bred forståelse af sundhed: Uddannelsen giver dig en holistisk forståelse af, hvad der bidrager til folks sundhed og trivsel.

Færdigheder til at gøre en forskel: Du får færdigheder, som kan bidrage til at forbedre sundhed og forebygge sygdom både nationalt og internationalt.

Indflydelse på sundhedspolitik: Du får kompetencer, der gør dig i stand til at påvirke beslutninger, der har stor betydning for mange menneskers liv.

Flere karrieremuligheder: Du får karrieremuligheder inden for forskellige områder så som politik, sundhedsøkonomi, undervisning og forskning både i offentligt og privat regi.

Grundlag for videre uddannelse: Uddannelsen giver en solid base for videre uddannelse, herunder kandidatuddannelser i Folkesundhedsvidenskab, Idræt og Sundhed, og andre sundhedsfaglige studier.