Menu

Folkesundhedsvidenskab (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Sundhed og trivsel til alle

Danskernes forventede levealder er forholdsvis lav. Bestemte grupper i vort ellers så lighedsorienterede samfund har et relativt kort og ret så sygdomsplaget liv. Rigtig mange både voksne og yngre danskere døjer med overvægt og egentlig fedme. Cirka hver femte voksen dansker ryger, og allerede blandt de største skolebørn er der næsten lige så mange, som ofte eller ind imellem tænder en cigaret. Og danske unge er stadig blandt dem i Europa, som drikker mest alkohol. Hvilke faktorer bestemmer tendenser som disse, og hvad kan vi gøre for at dæmme op for dem? Hvordan kan der arbejdes for så megen sundhed og trivsel som muligt? – og for alle?

Hvad vil fremtiden bringe?

Hvordan vil udviklingen være i forhold til danskernes forventede levealder, helbred og trivsel? Hvad vil de økonomiske og sundhedspolitiske konsekvenserne af livsstilssygdomme være for den danske, den nordiske og den europæiske borger? Hvad karakteriserer fremtidens dansker i forhold til rygning, alkohol, kost og motion? Vil det lykkes at vende de uheldige udviklinger, som flere steder ses? Og vil vi være i stand til at fastholde og fortsætte de positive tendenser, som vi heldigvis også ser? Hvilke forebyggelseskampagner vil være relevante at anvende? Og hvorfor har nogen indsatser succesfuld effekt, mens andre kun har begrænset virkning?

Folkesundhedsvidenskab giver svarene

Disse spørgsmål og mange flere stilles på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab. En dynamisk, kompleks og analytisk gren af sundhedsvidenskaben, hvor statistik og epidemiologi forbindes med politik og økonomi, adfærdsvidenskab med fysiologi, anatomi og sygdomsårsager, hvor indsigt og erfaring med forebyggelsesindsatser opnås både gennem teori og praksis og hvor historiske betragtninger og videnskabsteoretiske perspektiver er gennemgående.

Det er et studium, der forbinder det bedste i verden: sundhedsvidenskaben, samfundsvidenskaben og humanvidenskaben – i et både dansk, nordisk og internationalt perspektiv.

Hvis du læser folkesundhedsvidenskab møder du undervisere fra Institut for Sundhedstjenesteforskning (Odense og Esbjerg) og fra Statens Institut for Folkesundhed (København), som er aktive forskere i folkesundhedsvidenskab og sundhedsfremme på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Adgangskrav og ansøg

Læs mere om adgangskrav og ansøg her

Adgangskrav

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies