Skip to main content

Karriere

Der er brug for psykologer

Efter afsluttet kandidatuddannelse har kandidaten i psykologi udviklet viden, færdigheder og kompetencer, der på et videnskabeligt grundlag vil kvalificere til beskæftigelse inden for alle psykologirelaterede områder, samt give mulighed for autorisation som praktiserende psykolog, og for at specialisere sig inden for én af EuroPsy’s nævnte autorisationsruter, herunder sundhedspsykologi, klinisk psykologi, pædagogisk psykologi og arbejds- og organisationspsykologi.

Hvis du vil se mere om, hvilke muligheder for kombinationer du får med denne uddannelse, kan du gå ind på DIVA og sætte Psykologi som bacheloruddannelse. Så kommer de forskellige muligheder frem. 

Størstedelen af de uddannede kandidater ansættes i sundhedssektoren, psykiatrien, uddannelsessystemet, private eller offentlige virksomheder eller som privatpraktiserende psykolog.

Efter afsluttet uddannelse skal bacheloren i psykologi kunne:

  • tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger gennem erkendelsen af, at psykologien indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens og anvendelsesmuligheder.
  • identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til psykologiske problemstillinger.
  • forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for psykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger.
  • forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion og evidens herom.
  • generere hypoteser, stille forskningsspørgsmål og designe en mindre undersøgelse, alene og i samarbejde med andre, inden for psykologi, som under vejledning vil kunne afprøves.
  • anvende forskellige dataindsamlingsmetoder relevante for psykologi.
  • analysere data med anvendelse af kvantitative og/eller kvalitative metoder.
  • vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden.
  • reflektere over praktiske, teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller inden for psykologi.
  • under vejledning, alene og i samarbejde med andre, udføre en mindre empirisk opgave inden for psykologi.