Adgangskrav

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Psykologi, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Historie B, Idehistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

På psykologi kan du kun supplere ét fag, ét niveau efter 5. juli. Suppleringen skal være afsluttet inden studiestart, altså senest 31. august, og din optagelse er betinget af, at du består suppleringen.

 

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.

Optag i kvote 2 (2020)

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Psykologi består af følgende elementer: 

 1. uniTEST
 2. Multiple Mini Interview (MMI)  

Bemærk, du skal ikke sende en motiveret ansøgning og et CV sammen med din ansøgning.  

uniTEST 

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som vægter lige højt: 

 • Kritisk tænkning 
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning 

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Multiple Mini Interview (MMI) 

Multiple Mini Interview er en serie strukturerede mini interviews, hvor vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer. Vurderingen sker på baggrund af områderne: 

 • Motivation 
 • Kognitiv formåen 
 • Personlig integritet 
 • Fagspecifik viden og færdigheder 
 • Etik
 • Kommunikation 

 Multiple Mini Interview foregår på dansk. 

Udvælgelsesprocessen 

Resultatet af uniTEST afgør, hvem der inviteres til MMI. De 126 ansøgere med højest score efter uniTEST inviteres til MMI.  
Resultatet af MMI afgør fordelingen af pladser i kvote 2. Vi optager ca. 68 studerende i kvote 2. 

Praktisk information om optagelsesprøven 

Den 18. og 19. april afholdes uniTEST på SDU. Du skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen. 
Den 4. juni afholdes MMI på SDU Odense. 

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor uniTEST afholdes, har du stadig mulighed for at deltage. Læs mere om deltagelse i uniTEST fra udlandet

OBS: Du kan ikkedeltage i MMI fra udlandet.

Standby

Standby er et ventelistesystem. En standby-plads kan blive til en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter.

Du søger en standby-plads i dit ansøgningsskema på www.optagelse.dk og standby-pladserne fordeles i kvote 1 efter eksamenskvotient.

Vil du risikere at skulle vente i et år?

Hvis du får tilbudt en standby-plads d. 28. juli, vil du ikke få tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriteter. Før du søger en standby-plads, skal du derfor overveje, om du er villig til at vente et år med at starte på en uddannelse, eller om du hellere vil i gang i dette studieår men på en lavere prioriteret uddannelse.

Har du fået en standby-plads, bliver du placeret på en venteliste og kan frem til 15. august samme år få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september.

Hvis du takker nej

Hvis du takker nej til studiepladsen, mister du både din standby-plads og din studieplads og du må søge optagelse igen året efter på almindelig vis.

Der kan også ske det, at du får tilbudt en studieplads efter 15. august. Når du får tilbudt en plads så sent, kan du tillade dig at sige nej tak uden at miste din studieplads. Du er altså sikker på en studieplads næste år, hvis du søger ind igen.

Tilsagn

Hvis du ikke får tilbudt en studieplads, har du tilsagn om en studieplads i det efterfølgende studieår. Du skal så søge igen på www.optagelse.dk og i dit ansøgningsskema skal du markere feltet ’Jeg har tilsagn’.

Tilsagnet gælder kun den søgte uddannelse og du kan kun optages året efter. Du skal stadig opfylde alle adgangskrav til uddannelsen.

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2020

Antal studiepladser 137
Fordeling (%) i kvote 1/2 50/50
Kvotient i kvote 1 (2019)
11,2
Standby (2019)
11,1

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17200.

Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021. Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies