Skip to main content

Uddannelsen kan føre mange steder hen

Som humanist er mulighederne mange, og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet.
Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Typiske karriereveje 

Traditionelt retter uddannelsen i Oldtidskundskab sig mod undervisning i gymnasiet, men nogle af vores dimittender finder jobs i det private erhvervsliv eller i den offentlige sektor. Her arbejder de f.eks. inden for højskoleverdenen, museumssektoren, turismeindustrien og forlagsbranchen.

Kompetencer

Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse opnår du bl.a. følgende kompetencer:

  • Analysere et bredt felt inden for den antikke verdens litterære og kulturelle værker og samfundsmæssige og historiske forhold, samt deres betydning for den europæiske kultur og den moderne verden.
  • Anvende en tværfaglig vifte af humanistiske metoder og færdigheder til at analysere litterære og materielle kilder.
  • Formidle din viden om oldtidens litteratur og kultur til andre.

Jobmuligheder

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

  • Gymnasielærer (adjunkt/lektor)
  • Højskolelærer
  • Underviser
  • Forsker
  • Museumsformidler
  • Deltager i arkæologiske udgravninger
  • Rejseleder

Hvis du vil være gymnasielærer, så vil det næsten altid være et krav, at du kan undervise i to fag. Det betyder, at du skal vælge et sidefag i et gymnasierettet fag, f.eks. Historie eller Matematik.