Skip to main content

Karriere

Gode jobmuligheder

Studiet er bredt og der er derfor mange muligheder på jobmarkedet - eksempelvis giver kandidat-uddannelsen faglig kompetence til at undervise i gymnasiet, hvor faget oldtidskundskab er obligatorisk for alle i 2.g.


Derudover skal en del af faget 'almen sprogforståelse' varetages af lærere med latinkundskab. Fagene græsk og latin er desuden valgfag i gymnasiet.


Ansættelse i gymnasiet

Hvis du gerne vil være gymnasielærer, handelsskolelærer eller lignende, vil det næsten altid være et krav, at du har undervisningskompetence i mindst to fag og du skal derfor læse Oldtidskundskab sammen med et relevant sidefag, som eksempelvis dansk, historie eller matematik. Beskæftigelsesmulighederne i gymnasiet er særdeles gode.


Undervisning andre steder

Ud over undervisning på de gymnasiale uddannelser kan du med en kandidatgrad fra universitetet også undervise på bl.a. professionshøjskoler, højskoler, universiteter og i private virksomheder, fx sprogskoler, kursusvirksomheder, konsulentfirmaer og lignende.


Private eller offentlige virksomheder

Du har også mulighed for at finde job inden for eksempelvis:


·         Forlagsbranchen

·         Universitetsverdenen (forskning eller administration)

·         Folkeoplysningsorganisationer

·         Administration

·         Informationsafdelinger i private virksomheder

·         Museumsverdenen


Hvis du vil se mere om, hvilke muligheder for kombinationer du får med denne uddannelse, kan du gå ind på DIVA og sætte Oldtidskundskab som bacheloruddannelse. Så kommer de forskellige muligheder frem.