Skip to main content

Studieliv

Undervisning og holdstørrelse

Som bachelorstuderende har du min. 12 timers ugentlig undervisning. Når du kommer længere i studiet vil der være færre.


Derudover skal du også bruge en del timer på at forberede dig ved at lave opgaver og læse enten derhjemme eller sammen med dine studiekammerater.


I nogle timer består undervisningen af gennemgang og diskussion af læste tekster, som du kender det fra gymnasiet. I andre timer er der læreroplæg med efterfølgende diskussion samt oplæg fra de studerende.


Oldtidskundskab er et studie med relativt få studerende, holdstørrelsen overstiger sjældent 25, og vi er på fornavn med alle studerende. 


Der vil være holdundervisning på tværs af årgange, så der er gode muligheder for diskussion og gruppearbejde. Udover undervisning bliver der også arrangeret foredrag og Klassisk Dag.


Vi ser på hele antikken


I løbet af din studietid vil du skulle læse antikke tekster (oftest oversat) og se på antikke monumenter og kunstværker. Du vil lære at analysere (genre/stil, retorik, skønhedsidealer, politiske systemer, filosofiske læresætninger), fortolke (i antikt såvel som i moderne perspektiv), beskrive billeder og bygningsværker.


Desuden vil du lære at læse græsk.  


Teksterne

Vores vigtigste arbejdsmateriale er den antikke litteratur. Teksterne har en kvalitet, der har sat dem i stand til at overleve århundreders sorteringsprocesser.


De er blevet læst og diskuteret og brugt som inspirationsgrundlag gennem 2000 år. De har glædet nogle og irriteret andre, men de har altid gjort indtryk på deres læsere.


Latin har et videre liv som fælleseuropæisk videnskabssprog helt op til ca. 1800, og der findes omfattende europæiske ”nationallitteraturer” på latin.


Arkæologien

Oldtidens forfattere er ikke de eneste kilder, vi i dag har til antikkens kultur. Kunstværker og ruinerne af antikke byer kan sammen med andre arkæologiske fund fortælle os mere om livet i antikken og belyse andre sider, end teksterne kan alene.


Oldtidens materielle kultur har været grundlag og inspiration for senere tiders europæiske kunst og kultur, i sidste ende også for nutidens kunst- og arkitektursyn.


Valgfrihed

I faget Oldtidskundskab læses de græske og latinske tekster primært i oversættelse, og det arkæologiske stof har stor vægt. Som studerende kan du alt efter interesse give studiet en særlig sproglig-litterær eller en klassisk-arkæologisk vægtning (bl.a. i bachelor-opgave og speciale).


Praktik og udlandsophold

Der er mulighed for at kombinere studierne med et ophold i udlandet eller komme i praktik, hvis du har lyst.

Derudover tager vi på ekskursion til Middelhavsområdet ca. én gang om året.BA-projekt

Som afslutning på det centrale fag skrives et BA-projekt på 20-25 sider om et emne, som du vælger i samarbejde med en vejleder.

Hvordan er livet som studerende?

Kig med og få et indblik i det at være studerende på MitSDU

Se eksempel på skema

Se skema for studerende på uddannelsen.

Klik her