Skip to main content

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
  • Græsk A (du behøver dog ikke have Græsk A på forhånd, men kan følge undervisning i sproget på de første semestre - se mere her)

Desuden skal du opfylde følgende mindstekrav:

  • Når du søger om optagelse i kvote 1, skal du have et samlet karaktergennemsnit på mindst 5,0 og et gennemsnit på 5,0 i Dansk A
  • Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du bestå en optagelsesprøve

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, er det nødvendigt, at du søger ind i kvote 2.

Men det kan også være en god idé at søge i kvote 2, selvom du opfylder karakterkravet i kvote 1. Så optimerer du chancen for en studieplads.

Når du søger i kvote 2, vurderer vi nemlig samtidig, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Hvis du ikke har haft Græsk A

Du kan sagtens starte på uddannelsen, selvom du ikke har haft Græsk A i Gymnasiet - faktisk er det de færreste, der opfylder kravet på forhånd.

I løbet af uddannelsens tre første semestre skal du følge begynderundervisning i oldgræsk og bestå en prøve på et niveau, der svarer til et A-niveau i gymnasiet. Det forlænger din bacheloruddannelse, men SU-styrelsen bevilger ekstra SU-klip, i forbindelse med at du afslutter kurset.