Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
  • Græsk A*

Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2

* Det specifikke adgangskrav om Græsk A: Som studerende skal du i løbet af de tre første semestre følge begynderundervisning i oldgræsk og bestå prøve i dette sprog på et niveau svarende til de gymnasiale uddannelsers A-niveau inden overgangen til kandidatdelen. Har du allerede græsk på A niveau, er det ikke nødvendigt at følge denne begynderundervisning. SU-styrelsen bevilger ekstra SU-klip i forbindelse med et afsluttet begynderkursus i græsk.

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.

Optag i kvote 2 (2020)

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab består af følgende elementer:

 1. uniTEST
 2. Fagspecifik test

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som alle vægter lige højt:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Fagspecifik test

Den fagspecifikke test er en skriftlig test, der består af tre dele:

 • Test i dansk grammatik (multiple choice-test)
  Der bedømmes ud fra antal korrekte svar på en skala fra 0-100.
 • Oversættelsesopgave af en fagrelevant tekst fra engelsk til dansk
  Besvarelsen bedømmes på en skala fra 1 – 7 ud fra en helhedsvurdering af fagspecifik viden og formidlingsevne
 • Skriftlig opgave, hvor du skal beskrive din motivation/begrundelse for at vælge netop denne uddannelse.

Besvarelsen bedømmes på en skala fra 1-7 ud fra en helhedsvurdering af kriterierne:

 • Motivation
 • Viden om uddannelsen
 • Skriftlig formidlingsevne

Testen varer 90 minutter.

Hvert af de tre områder vil indgå i en samlet bedømmelse, hvor:

 • Test i dansk grammatik vægter 25 %
 • Oversættelsesopgave vægter 50 %
 • Skriftlig opgave vægter 25 %

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST og fagspecifik test vægtes ligeligt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Praktisk information om optagelsesprøven

18. og 19. april afholdes der uniTEST og fagspecifik test på SDU. Du skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen.  

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor testene afholdes, har du stadig mulighed for at deltage via en onlineforbindelse. Læs mere om deltagelse i testene fra udlandet.

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2020

Antal studiepladser 20
Fordeling (%) i kvote 1/2 80/20
 Kvotient i kvote 1 (2019)
4,9

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17230.

Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021.

Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Søg i kvote 2 inden 15. marts kl. 12.00

Send ansøgningen nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies