Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på Oldtidskundskab, optages du i første omgang på en bacheloruddannelse (BA). Da der i bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab indgår begynderundervisning i Oldgræsk (såkaldt ”propædeutik”), er den samlede bacheloruddannelse på i alt 7 semestre. Propædeutikken er SU-berettiget. Har du Oldgræsk med dig fra en adgangsgivende uddannelse, er den samlede bacheloruddannelse på i alt 6 semestre.

På 3.-året skal du vælge et tilvalg eller et sidefag, og på den måde skabe din egen unikke profil. Se dine muligheder. 

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet.

På uddannelsen skal du arbejde med følgende kurser:

 • Historie & samfundsforhold: Grækenland
 • Historie & samfundsforhold: Hellenismen & Rom
 • Introduktion til Klassisk arkæologi
 • Arkitektur & topografi
 • Skulptur
 • Keramik
 • Græsk epik
 • Athens litteratur & kultur
 • Fra Athen til Rom
 • Propædeutisk sprogundervisning i Oldgræsk
 • Videnskabsteori
 • Antikreception
 • Valgfag

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 9-11
Finde litteratur til opgave
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 9-12
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 8-13
Læse litteratur og tage noter
Kl. 12-16
Holdundervisning
[kursus B]
Kl. 12-14
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl.13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl. 13-14
Læse litteratur på campus
Kl.13-15
Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 15-18
Forelæsning
[kursus C]
 
Kl. 14-16
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning
 
Kl.18-20
Arbejde på skriftlig aflevering

Efter endt bacheloruddannelse på Oldtidskundskab skal kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Igen er det op til dig og dine interesser at kombinere de mange muligheder. Dit valg kan åbne op for helt nye jobmuligheder.