Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Da der i bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab indgår begynderundervisning i oldgræsk (såkaldt ”propædeutik”), er den samlede bacheloruddannelse på i alt 7 semestre.


SU-styrelsen bevilger ekstra SU-klip i forbindelse med et afsluttet begynderkursus i græsk.


Fagene på oldtidskundskab


På bacehorluddannelsen har du fag som eksempelvis Antikkens Historie og Samfundsforhold, Arkitektur og Topografi og Antikken som kulturarv


Se en kort beskrivelse af fagene.


Sidefag

Bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab skal kombineres med et andet fag efter 2 1/4 år. Sidefaget vælger du selv afhængig af din interesse - for eksempel Dansk, Historie, Religionsstudier, Engelsk, Filosofi eller et ikke-humanistisk fag som Matematik.


Dit valg af kombination kan åbne for helt nye jobmuligheder.Kandidat

En bacheloruddannelse i Oldtidskundskab lægger op til, at du læser videre på en af de mange kandidatuddannelser, som Syddansk Universitet tilbyder. Afhængig af hvad du vælger ud over Oldtidskundskab, kan du tone din fremtidige jobprofil i den retning, du ønsker.Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Oldtidskundskab

læs her

Læs om fagene

Vil du vide mere om, hvad de enkelte fag går ud på?

Studieordning

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her