Skip to main content

Dansk (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

På danskuddannelsen ved SDU studerer vi dansk sprog (og dets historie), dansk litteratur og kultur, danske kommunikationssituationer og danske mediesammenhænge.

Du kommer til at studere såvel forskellige typer af moderne og ældre skønlitteratur som andre tekstlige udtryksformer hentet fra vores hverdag lige fra de første runer til de mest moderne trykte og elektroniske masse- og multimedier.

Samtidig arbejder vi også med produktion af tekster, så du bliver en god formidler.

Med en humanistisk uddannelse opnår du viden og kompetencer, der kan spille ind i globale dagsordener som fx kvalitetsuddannelse for alle, reduktion af ulighed og fremme af trivsel, fordi du gennem din viden får kompetence til at undervise på mange niveauer og i mange sammenhænge.