Skip to main content

Sådan søger du en stilling på SDU

Syddansk Universitet anvender et online rekrutteringssystem til ledige stillinger. For at søge en stilling hos os skal du indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema under den stilling du ønsker at søge. Din ansøgning vil ikke blive registreret som modtaget, hvis du indsender den på e-mail uden om systemet. Såfremt du oplever tekniske problemer skal du kontakte support-sdujob@sdu.dk.

Ansøgningsskemaet

For at søge stillingen på Syddansk Universitet, skal vi bede dig udfylde oplysninger i skemaet samt vedhæfte ansøgning, CV og relevante bilag i henhold til stillingsopslaget. Med mindre andet er angivet i stillingsopslaget, skal ansøgning og alle bilag være på dansk eller engelsk.

Alle felter markeret med * SKAL udfyldes. Husk at trykke på 'Send' nederst på siden for at indsende din ansøgning. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet, anbefaler vi, at du opretter en mappe på din computer indeholdende alt dit ansøgningsmateriale i henhold til pågældende stillingsopslag (pdf-filer).

Ansøgningsprocessen skal gennemføres i en arbejdsgang, dvs. at du ikke kan gemme undervejs og vende tilbage til ansøgningsskemaet for at gøre ansøgningen færdig.

Ansøgningsfristen

Ansøgningsfristen til vores ledige stillinger er altid angivet med dato nederst i stillingsopslaget. Ansøgninger skal være modtaget i SDUs rekrutteringssystem senest på den pågældende dato kl. 23.59.59.

Bilag

Du bedes venligst være opmærksom på, at vi som udgangspunkt kun modtager pdf-filer. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Vi modtager ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler.

Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede.

Såfremt du har mere end en fil til hvert felt skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil.

Kvittering

Når vi har registeret din ansøgning, modtager du en kvittering på den e-mail, du har angivet i ansøgningsskemaet. Bemærk venligst, af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke benyttes e-mail, der viderestiller. I kvitteringen har du mulighed for via et link til ansøgningsformularen at se de informationer og dokumenter, du har indgivet i forbindelse med din ansøgning. Stillingsnavnet står på din kvittering. Du bedes undersøge om, du har søgt den korrekte stilling ved rette institut/fakultet. Hvis du har søgt en forkert stilling, skal du søge den rigtige stilling inden ansøgningsfristens udløb for at komme i betragtning som ansøger. Det er ansøgers eget ansvar at søge den korrekte stilling inden ansøgningsfristens udløb. Samtidig bedes du oplyse det fakultet, som har modtaget din fejlplacerede ansøgning, om fejlen.

Jeg har opdaget en fejl i min ansøgning, hvad gør jeg?

Såfremt du inden ansøgningsfristen opdager en fejl i ansøgningsskemaet eller i det indsendte materiale skal du søge stillingen forfra. Vores system tager altid den seneste registrerede ansøgning.

Såfremt du opdager fejlen efter ansøgningsfristen, må vi desværre meddele dig, at vi ikke kan acceptere dokumenter eller rettelser indsendt efter ansøgningsfristen, og du vil blive bedømt på det materiale du har indsendt.

Jeg har fremsendt min ansøgning på e-mail til kontaktpersonen nævnt i opslaget, men jeg har ikke fået en kvittering, hvad gør jeg?

Din ansøgning er først officielt modtaget, når du søger ind gennem vores rekrutteringssystem. Såfremt ansøgningsfristen ikke er udløbet, skal du fremsende din ansøgning gennem vores system, hvorefter du vil modtage en kvittering for at vi har registreret din ansøgning.

Såfremt ansøgningsfristen er udløbet har vi ikke modtaget din ansøgning, og du er ikke en del af ansøgerfeltet til den pågældende stilling.

Databeskyttelse på SDU

Særligt for teknisk-administrative stillinger

Vejledning til ansøgere til TAP-stillinger (pdf-fil)

Særligt for videnskabelige stillinger

Procedure for tenure-track

Procedure for shortlisting

Særligt for videnskabelige stillinger på Det Humanistiske Fakultet

Medforfattererklæring
Undervisningsportefølje

Særligt for videnskabelige stillinger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vejledning til ansøgere til videnskabelige stillinger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Særligt for stillinger på Det Tekniske Fakultet

Undervisningsportfolio
Kriterier for udvælgelse af ansøgere
The Danish tenure-track employment
Procedure for Tenure track
Shortlisting
Assessment and selection process

Sidst opdateret: 26.03.2021