Skip to main content
DA / EN

Undervisningsportefølje

Porteføljen skal dække nedennævnte områder, ikke nødvendigvis i anførte rækkefølge. Andre relevante områder kan medtages.

Indhold

1. Pædagogisk grundholdning:

Overvejelser over problemstillinger relateret til undervisning på universitetet generelt og til ansøgerens konkrete erfaring samt fremtidige undervisningsmål.

2. Undervisningserfaring:

Hidtidig undervisningserfaring og fremtidige udfordringer på præ- og postgraduat niveau.

3. Undervisningsmetoder:

Anvendte undervisningsmetoder, deres fordele og ulemper, deres modtagelse af de studerende, samt planer for fremtidig udvikling.

4. Uddannelsesudvikling:

Deltagelse i udvikling og planlægning af nye studier samt revision af eksisterende studier eller dele heraf.

5. Undervisningsmaterialer:

Udarbejdelse af undervisningsmaterialer eksempelvis bøger, e-læringsmateriale, kompendier, hand-outs mv.

6. Prøver og eksaminer:

Erfaring med eksamensformer – overvejelser over styrker og svagheder.

7. Evaluering:

Resultater af studenterevalueringer samt opfølgning på disse. Eventuelle udtalelser fra studieledere, institutledere, supervisorer mv.

8. Formel pædagogisk uddannelse samt projektsamarbejde:

Kurser, deltagelse i supervisions- eller mentorvirksomhed, teamsamarbejde, studiekredse mv.

Sidst opdateret: 11.10.2023