Skip to main content
DA / EN

Akustik i produktionen

Akustiklaboratoriet er del af vores forskning indenfor problemstillinger, der resulterer i interaktioner mellem mennesker og maskiner, men også iblandt mennesker og indenfor optimeringen af maskiner. Vi leverer både generelle og skræddersyede løsninger på konkrete problemstillinger.

Emneord og anvendelser

Emneord
Menneske-maskin-interaktion,   menneske-menneske-interaktion, lyddesign, digitale kommunikationsredskaber, støjbehandling

Anvendelser
Produktion, kollaborative robotter, produkter, mm.

Profil

 • Et tæt samarbejde mellem menneske og maskiner medfører udfordringer indenfor talesyntese, talegenkendelse og lyddesign, såvel som indenfor smarte tilgange til støj og relaterede sundhedsaspekter
 • Industri 4.0: Svar på kommunikationsspørgsmål, der dukker op på grænsefladen mellem de biologiske grundlag af menneskelig tale og software- og maskintekniske løsninger
 • Problemorienterede bidrag til akustikforskningen generelt såvel som til skræddersyede anvendelser og ydelser til virksomheder:
  • Menneske-maskin-interaktion (TTS, ASR, akustikfiltre
  • Menneske-menneske-interaktion (fx. taleoptimering, virksomhedskommunikation)
  • Maskinoptimering (uønsket støj eller ønsket lyd)
  • Stimulering af kreativitet og innovation.

Ydelser

 • Måling og certificering af maskinstøj
 • Evaluering af maskinlyde og lyddesign
 • Målinger på stemmevidereudvikling og rådgivning indenfor stemmesundhed
 • Specialudviklede akustiske filtre i digital (tele-)kommunikation
 • Udvikling og tilpasning af talesyntese og systemer til talegenkendelse (fx til virksomhedsspecifikke støjforhold)
 • Digital ledelses- og public-speaker træning

Udstyr

 • Akustiklab
 • Lydisoleret kabine til high-end og multikanal 3D akustiksignaloptagelser
 • Simulering af 3D akustiske omgivelser, der sætter mennesket i realistiske støj-/lydforhold for at undersøge deres adfærdsmæssige eller fysiologiske reaktioner
 • Mobil hoved-og-krop-simulator (HATS) til menneskelignende lyd-/støjsignalprocessering, talesyntese/-genkendelse
 • 4 PC arbejdsstationer udstyret med state-of-the-art software for digital signalprocessering, talesyntese/-genkendelse og psykoakustiske eksperimenter.

Kontakt

Oliver Niebuhr
Lektor, ph.d.
Center for Industriel Elektronik (CIE)
Institut for Mekanik og Elektronik

T 6550 7649
olni@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: