Skip to main content
DA / EN
LABS

Akustiklaboratorium

Akustiklaboratoriet fokuserer på begrebet om lydkvalitetsvurdering via støjreduktion gennem optimering af robot- og maskinlyde til stemmegrænseflader og træning af offentlige talere (præsentation og forhandling).

Close-up af professionel studiomikrofon med 3D printed, farvet høre-dummy bagved

     

Beskrivelse

CIE’s akustiklaboratorium er bygget op omkring det centrale koncept om lydkvalitetsvurdering. Lydene i vores miljø bliver højere og højere, og både støjkilder og deres lydegenskaber bliver stadig mere forskellige. På samme tid giver digitale massemedier og globale markeder den menneskelige stemme en helt ny betydning. Vores udstyr møder disse udfordringer i det 21. århundrede. Vi kan producere, optage og måle lyd multidimensionelt og multiparametrisk, og i hver af disse sammenhænge kan vi analysere mønstre for menneskelig adfærd, fysiologi og tale. De problemer, vi kan fokusere på med denne base, rækker lige fra støjreduktion gennem optimering af robot- og maskinlyde til stemmegrænseflader og træning af offentlige talere (præsentation og forhandling).
Derfor er laboratoriet opdelt i 3 sektioner: (1) et lydbehandlet rum, (2) et surroundsound akustisk atmosfære simuleringsmiljø med virtual reality-immersion og (3) et perceptuelt område til interaktive psykoakustiske eksperimenter.

    

Serviceydelser til virksomheder

Lydrelaterede tjenester
 • Lyddesign, dvs. vejledning til forbedring af maskinlyde, også med hensyn til kundespecifikke faktorer og behov
 • Udvikling af stemmegrænseflader til maskiner samt forbedring af taleoutput fra talende maskiner / robotter, især med hensyn til sociale, følelsesmæssige og overbevisningsegenskaber
 • Måling af infralyd (G-vægtning) i henhold til ISO 7196:1995 og ANSI S1.422001 (R2011)
Støjrelaterede tjenester
 • Lokalisering af støjkilder
 • Støjmåling og analyse, også som forberedelse til certificering
 • Støjvurdering med hensyn til, hvor stressende / distraherende / farlig den er for mennesket og menneskets sundhed (med råd til forbedring)
Talerelaterede tjenester
 • SDU træning i akustisk karisma; verdens første træning i præsentation / offentlig tale, der er baseret på akustisk signalanalyse og strengt forankret i videnskabelig viden. Der undervises i kombination med akustisk signalvisualisering, kropssprog og generel stemme- og vejrtræningstræning
 • Forhandlingstræning, også baseret på akustisk stemmeanalyse og træning.

Teknisk specifikation af udstyr

 • Akustiklaboratorium
 • Lydtæt rum til high-end og flerkanals 3D akustiske signaloptagelser
 • 3D akustisk stemningssimulering, der udsætter mennesker for realistiske støj-/lydforhold for at teste deres adfærdsmæssige eller fysiologiske reaktioner
 • Mobile Head-And-Torso-Simulator (HATS) til lyd-/støjoptagelser af lyde der lyder som menneskelige lyde
 • 4 pc-arbejdsstationer udstyret med avanceret software til digital signalbehandling, talesyntese/-genkendelse og psykoakustiske eksperimenter.

Kontakt

Oliver Niebuhr
Lektor, ph.d.
Center for Industriel Elektronik (CIE)
SDU Electrical Engineering
Institut for Mekanik og Elektronik

T 6550 7649
olni@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 03.04.2020