Skip to main content
DA / EN

Forskningsprojekter

Igangværende forskningsprojekter i enheden:


Livet med Demens (LIDEM)

Forskningscenter om Livet med Demens på SDU har det formål at øge viden omkring livet med demens og højne livskvaliteten ved at inddrage medborgere, der har demens tæt inde på livet i dagligdagen.

Forskningscenteret er stadig under udvikling og etableringen ledes af professor, Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme.

 

Does a virtual reality-based game improve alcohol resistance skills among adolescents? 

(Virtual reality og alkoholforebyggelse for unge mellem 15-18 år)

 

Et nyt forskningsprojekt ved Syddansk Universitet skal udvikle et Virtuel Reality (VR) spil der har til formål, at træne unges evner og muligheder for at sige ’nej tak’ til alkohol. Målgruppen for spillet er 15-18-årige, fordi forskning har vist at unge ofte er udsat for gruppepres og at mange i denne alder allerede har et højt alkoholforbrug når vi sammenligner med unge i andre Europæiske lande.

Samarbejdspartner: TrygFonden's Børneforskningscenter, Århus Universitet 

Tidsramme: April 2018 til december 2023
Funding: TrygFonden
Kontak
personer: Christiane Stock, (cstock@health.sdu.dk), Julie Dalgaard Guldager (jdalgaard@health.sdu.dk)

Sammenhængende forløb for borgere med afasi

Formålet med projektet ”Sammenhængende forløb for borgere med afasi” er, at målgruppen oplever, at der anvendes fælles kommunikationsstøttende metoder og værktøjer på tværs af sektorer. Projektet tager sit afsæt i kendte og afprøvede metoder samt nationale og internationale erfaringer indenfor området. Det unikke i projektet er ønsket om at implementere en fælles transparent metode i hele patientforløbet, dvs. fra sygehusophold til genoptræning hos kommunen og i borgerens eget hjem.

Tidsramme:  2023-2027
Funding: Novo Nordisk Fond
Kontaktperson:  Charlotte Overgaard, Forskningsenheden for Sundhedsfremme

Afsluttede forskningsprojekter i enheden:

Path2Integrity

Path2Integrity er et EU-projekt under Horizon 2020.

Tidsramme: 2019 - 2021
Funding: HORIZON 2020, SwafS-02-2018 Innovative methods for teaching ethics and research integrity; EC Project Contract Number: 824488 
Kontaktpersoner:  Christiane Stock (cstock@health.sdu.dk), Mette Winge Jakobsen og Maria Palianopoulou. Forskningsenheden for Sundhedsfremme.

CONFIDE

CONFIDE er et projekt, der omhandler ’Capacity Building’ for de højere uddannelser med det formål at styrke forskningen i folkesundheden gennem evidensbaserede politikker i Tunesien.
Tidsramme: 2017 -2020
Funding: Capacity Building in the Field of Higher Education, Erasmus+ Programme of the European Union; EC Project Contract Number: 2017-2981.
Kontaktpersoner: Leena Eklund Karlsson (leklund@health.sdu.dk); andre vigtige personer i projektgruppen: Arja R. Aro, Maria Palianopoulou, Pernille T. Andersen og Maja Bertram. Forskningsenheden for Sundhedsfremme.

Vi ser med lup på sundheden

En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (Pilgaard og Rask, 2016) har påvist, at folk på landet dyrker mindre motion end folk i byerne, samtidig med at det traditionelle forenings- og holdbaserede idrætsliv er i tilbagegang til fordel for mere individuelle organiserings- og idrætsformer. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil (www.danskernessundhed.dk) viser desuden, at borgere i landdistriktsdominerede kommuner på en række parametre har dårligere sundhedstilstand end borgere i bykommuner. Vi er partner på dette projekt.

Tidsramme: 2017 -2018
Funding: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Kontaktpersoner: Pernille Tanggaard Andersen, (ptandersen@health.sdu.dk ) Forskningsenheden for Sundhedsfremme, koordinator: Lektor Annette Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning, Kulturssociologi, SDU.

Demensvenlige landsbyer

Projektets formål er at skabe Danmarks første demensvenlige lokalsamfund og landsbyer (Ansager og Skovlund). Ud fra de erfaringer der gøres i projektet, udarbejdes en generisk model for, hvordan man skaber demensvenlige landsbyer og lokalsamfund. Modellen understøttes af en designmanual for og en værktøjskasse til, hvordan man metodisk kan udrulle modellen til andre landsbyer og mindre samfund.

Tidsramme: 2017 - 2019
Funding: Sundhedsstyrelsen
Kontaktperson: Pernille Tanggaard Andersen (ptandersen@health.sdu.dk)

DIYPES
- forefindes kun på engelsk, gå til siden på engelsk for yderligere information.

Tidsramme: 2017 -2018
Funding: EU Erasmus + Sport programme
Kontaktperson: Pernille Tanggaard Andersen, (ptandersen@health.sdu.dk )


A social norms intervention to prevent drug use and its harmful consequences among Danish adolescents - Det gode liv mellem de unge -
forefindes kun på engelsk - gå til siden på engelsk for yderligere information

De gode liv mellem de unge is a controlled trial based on the social norms approach. The main objective is of the project is to develop, implement and test a web-based and classroom based intervention that aims at reducing the use of alcohol and the harmful consequences of alcohol such as violence and anti-social behaviour and at improving school achievement among Danish adolescents in 9th grade.

Partners/collaborators: TrygFonden´s Centre for Child Research, Aarhus University

Link to project description on the SDU website

Tidsramme: April 2014 til October 2017
Funding: TrygFonden
Kontaktperson: Christiane Stock, Lektor (cstock@health.sdu.dk)


REPOPA -
forefindes kun på engelsk:

REsearch into POlicy to enhance Physical Activity (REPOPA) aims to integrate scientific research knowledge, expert know-how and real world policy making process to increase synergy and sustainability in promoting health and preventing disease, and to promote physical activity in structural policy making, by building on evidence and experiences on policy making processes, studying innovative ’win-win’ ways to collaborate between academia and policy makers and establishing structures and best practices for future health promotion.

Partners/collaborators: SDU Unit for Health Promotion Research (coordinator), SDU Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, Tilburg University, Netherlands, Netherlands Institute for Health Promotion, National Institute for Health and Welfare, Finland, Babes-Bolyai University, Romania, The National Research Council, Italy, University of Ottawa, Canada, Research Centre for Prevention and Health, Capital Region Denmark, Herefordshire Primary Care Trust, United Kingdom.

Tidsramme: Oktober 2011 til oktober 2016
Finansieret af 'EU Seventh Framework Programme' (FP7)

Kontaktperson: Arja R Aro, Forskningsenheden for Sundhedsfremme

Link til projektets hjemmeside: www.repopa.eu, Link til Twitter: www.twitter.com/ProjectREPOPA

University Students' Health Studies (CNSHS-SLiCE-SNIPE) - forefindes kun på engelsk

CNSHS
Cross-national student health study (CNSHS) - a European consortium studying students’ health, behaviours, and health needs in the university setting

In this project we are partner in an European consortium undertaking European-wide research with respect to the health status and the health behaviour of university students, their need for prevention and promotion activities and the structures of the university setting regarding health promoting venues, including cultural differences between the countries.

Samarbejdspartnere: University of Bielefeld, Germany (coordinator), University of Sofia, Bulgaria, University of Kaunas, Lithuania, Catholic University Lublin, Poland, Navarra Public University, Spain, University of Alicante, Spain, Hacettepe University, Turkey, University of California, Los Angeles, USA

Tidsramme: Opstart januar 2005
Eksternt finansieret: Syddansk Universitets Forskningsfond for 2005 datasamling
Kontaktperson: Christiane Stock, Lektor (cstock@health.sdu.dk)

SLiCE - forefindes kun på engelsk

The SLiCE (Student life perspectives in Europe) study is a cross-national longitudinal study dealing with different aspects of health and health behaviours among university students around Europe in order to identify any needs for intervention programmes that could potentially improve students' health.

SLiCE is a cohort study among first year students and aims at following them for up to 5 years. The aim is to analyse health and health related behaviour as well as life perspectives among university students, and to detect changes in health and health related behaviour over time. Secondly, the aim is to compare health and health related behaviour among university students between the participating European countries.

Tidsramme: 2010 til 2016
Kontaktperson: Christiane Stock, Lektor (cstock@health.sdu.dk), Forskningsenheden for Sundhedsfremme.

SNIPE - forefindes kun på engelsk

The Social Norms Intervention for the prevention of polydrug usE (SNIPE) is a longitudinal study. SNIPE is based on the a social norms approach and the main objective is to develop, implement and test an e-health intervention to reduce use of alcohol and tobacco smoking, prevent use of cannabis, cocaine and synthetic drugs and prevent poly-drug consumption among European university and college students.

Tidsramme: Marts 2011 til marts 2013
SNIPE er finansieret: European Commission, Directorate-General Justice, Freedom, Security
Kontaktperson: Christiane Stock, Lektor (cstock@health.sdu.dk), Forskningsenheden for Sundhedsfremme.

Does relative deprivation exist in Denmark? A community-level analysis of health inequalities

I dette projekt er vi partner i et europæisk konsortium, hvor der foretages forskning i Europa med fokus på sundhedsstatus og sundhedsadfærd bland universitetsstuderende, deres behov for forbyggende - og fremmende aktiviteter og strukturer for universitets ’settings’ vedrørende sundhedsfremmelokaliteter inklusive kulturelle forskelligheder mellem landene.

Målet med dette projekt er at analysere forekomsten og effekterne af ’relative deprivation’ i Danmark og at sammenligne og udvikle at udvikle metoder for måling af deprivation specielt i dansk kontekst

The effectiveness of health impact assessment beskrivelsen i detaljer forefindes kun på engelsk

Dette projekt analyserede effektiviteten af sundhedskonsekvensvurdering under ledes af det Europæiske Observatorium for sundhedssystemer og politikker, beliggende i Bruxelles, yderligere information og endelige materiale findes på projektets hjemmeside.

FELIS-project (Flerstrengede Evidensbaserede Lokale Indsatser for Sundhedsfremme/Multilevel evidence-based local interventions for health promotion)

Målet med dette FELIS-projekt er at studere og evaluere hvilke typer af lokal-, og social- og sundhedsrelaterede interventioner, der i det lange løb kan have en indflydelse på reduktion af den sociale ubalance i sundheden.

Healthy Regions

Dette projekt er koordineret af Det Syddanske Bruxelles-kontor og sigter mod at diskutere sundhedsfremme indenfor regional beslutningstagning og politiske fremgangsmetoder. Yderligere information forefindes på projektets hjemmeside.

HIA-NMAC

Dette projekt havde som mål at analysere ’capacity building’ for Sundhedskonsekvensvurdering (HIA) i de nye medlemslande og nye tilgangeslande i EU og var støttet af DG-SANCO (the Directorate General for Health and Consumer Affairs) i EU; se mere information på HIA-NMAC hjemmesiden.

PHGEN II -  beskrivelse findes kun på engelsk, gå til siden på engelsk.

PHGEN II – European Best practice Guidelines for Quality Assurance, Provision and USE of Genome-based Information and Technologies. Målet er at producere den første udgave af nye retningslinjer. Forskningsenheden er del af Work Package 5 (bruger perspektiver), der ledes af INSERM (The French National Institute for Health and Medical Research), Paris, Frankrig.

How to individualise vitamin-K-antagonist treatment? An exploration study on the influence of gene-environment interactions on inter- and intra-individual variations in dose-response

Projektets mål er at studere samt afdække faktorer som påvirker virkningen af den anti-koagulante behandling med K-vitamin-antagonister med fokus på genetiske, miljømæssige, psykologiske samt adfærdsmæssige faktorer. På baggrund heraf vil målet med undersøgelsen være at yde basis for en optimeret individualiseret antikoagulant patientbehandling .Projektet bliver udført sammen med Forskningsenheden for Tromboseforskning under IST. Enheden for Sundhedsfremme bidrager specielt med den psykologiske og adfærdsmæssige del af studiet.

RAPID

Projektet er fondsstøttet af ’The Executive Agency for Health and Consumers of the European Commission’ og sigter mod at udvikle metoder for risikovurdering på politisk niveau. Yderligere information er tilgængelig på projektets hjemmeside. 

Sidst opdateret: 12.01.2024