Skip to main content
DA / EN

MARTHA - nyt internationalt forskningsprojekt

CMSS deltager i et nyt internationalt forskningsprojekt. Projekt MARTHA vil dels undersøge forudsætningerne for reduktion af risikoen for fatigue på skibe og dels vurdere kulturelle forskelle i fortolkningen af regelsæt om arbejdstid og hvile.

Den 02. juli mødtes et konsortium af forskningsinstitutioner på Warsash Maritime Academy i England til det første møde om MARTHA. MARTHA er et nyt forskningsprojekt, som skal videreføre det vellykkede HORIZON-projekt om fatigue hos søfarende.

Fatigue til søs og beslægtede emner som arbejdsrelateret stress og overbelastning er meget aktuelle og har stor betydning for såvel sikkerhed og sundhed til søs. Skibenes besætninger er under stigende pres på grund af konkurrence og snævre tidsplaner som følge af den økonomiske afmatning. Derfor må de løse deres opgaver med færre besætningsmedlemmer. Erfaringer fra tidligere ulykker og forskningen viser, at fatigue har alvorlige konsekvenser for de søfarendes sikkerhed og velfærd.

Et af resultaterne af Project Horizon har været udviklingen af en prototype for en computermodel til maritim anvendelse, der kan forudsige fatigue. Denne prototype, MARTHA, er baseret på en teoretisk model for træthed, som har brugt resultaterne af mange års forskningsindsats fra andre brancher til at udvikle algoritmer til forudsigelse af fatigue niveauet hos vagthavende søfarende. Sådanne modeller kan anvendes i et Fatigue Risk Management System (FRMS), og et af formålene med projektet er at vurdere disse systemers praktiske anvendelse til søs.

Southampton Solent University vil lede et konsortium af førende forskningsinstitutioner, herunder Stressforskningsinstituttet i Stockholm, Center for Maritim Sundhed og Samfund i Esbjerg, University of Southampton og Dalian Maritime University. Projektets vil dels undersøge forudsætningerne for reduktion af risikoen for fatigue på skibe gennem studier af de langsigtede psykosociale forhold med indflydelse på fatigue hos skibsbesætninger til søs, og dels vurdere kulturelle forskelle i fortolkningen af regelsæt om arbejdstid og hvile. Individuelle søfolk og rederier vil blive inviteret til at deltage i web-undersøgelser og interviews, og i faktiske målinger af fatigue gennem lange perioder på op til seks måneder til søs. InterManager, som er skibsindustriens internationale brancheforening, vil hjælpe universiteterne med rekruttering af frivillige til at deltage i projektet.

I overensstemmelse med et hovedfokus for TK Foundation vil projektet globalt kunne gavne den enkelte søfarendes sikkerhed og velfærd, de internationale rederiers evne til at håndtere fatigue og desuden have samfundsmæssig betydning ved at øge sikkerheden i de maritime transportsystemer. Projektet løber i 3 år med 1,5 millioner dollars finansieringsstøtte fra TK Foundation.
Redaktionen afsluttet: 12.08.2013