Hjertekarsygdom er underrapporteret blandt 100-årige

De fleste helbredsstudier blandt særligt gamle er baseret på de ældres egne oplysninger eller lægefaglige rapporter - og ikke på objektive målinger. Men er det godt nok?

Ældreforskningen har sat fokus på ældres helbred og de fleste undersøgelser bruger de ældres egne helbredsoplysninger. I et studie af helbredet hos 100-årige danskere undersøgte man derfor også, hvor stor gyldighed selv-rapporterede oplysninger om hjerte-kar sygdomme har i forhold to andre informationskilder: læge-rapporteret og objektive målinger dvs. elektrokardiogram (EKG) og blodtryksmåling.

Af i alt 276 danske 100-årige deltog 207 i interviews. Foruden oplysninger fra den 100-årige selv eller fra en pårørende, indhentedes der også oplysninger fra den praktiserende læges journaler, samt udskrivningsdiagnoser fra sygehusene.

Resultatet viser, at selv-rapporterede helbredsoplysninger gav den laveste forekomst af hjerte-kar sygdom, mens de læge-rapporterede gav en højere forekomst. De objektive målinger afdækkede imidlertid dobbelt så mange med tegn til tidligere blodprop i hjertet eller tegn til kranspulsåre sygdom (angina pectoris) i forhold til de læge-rapporterede oplysninger. Baseret på både læge-rapporterede oplysninger og objektive målinger havde 46% af de 100-årige altså haft mindst én væsentlig hjertesygdom; men hvis man også medregner læge-rapporterede oplysninger om hjertesvigt og forhøjet blodtryk havde 80% af danske 100-årige en hjerte-kar sygdom.

Hjerte-kar sygdom

Selv-rapporteret 

Læge-rapporteret 

EKG 

Målt blodtryk 

Iskæmiske brystsmerter

 32

46

 61

 
Blodprop i hjertet

 4

9

 13

 
Hjerteflimmer (atrieflimmer)

 3

25

 22

 
Hjertesvigt

 33

85 

   
Forhøjet blodtryk

 21

73

 

100

Ingen symptomer

133 

68

52

58 

Konklusionen er derfor at selvrapporteret helbredsinformation giver en underrapporteret forekomst af sygdom, og at en sikker bedømmelse af de ældstes helbred kræver klinisk undersøgelse.

Læs mere her:

  • Cardiovascular diseases are largely underreported in Danish centenarians.
    Andersen-Ranberg K, Fjederholt KT, Madzak A, Nybo M, Jeune B.
    Age Ageing. 2013 Mar;42(2):249-53. Pubmed abstract

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies