Skip to main content

CH:LD

Sigtet er at kvalificere og forbedre eksisterende praksis i såvel almene rammer som i forebyggende indsatser og i specialiseret udredning og intervention.

Gruppens genstandsfelt er børn og unge i bred forstand og spænder fra fostertilstand og op til ungdomsårene og overgangen til voksenlivet. Genstanden er dog ikke blot børnene, men også den sociale kontekst børnene indgår i og som er med til at sætte rammen for, skabe og præge børnenes sundhed, læring og udvikling, som eksempelvis forældre, søskende, venner og jævnaldrende samt fagprofessionelle som pædagoger, lærere, læger og psykologer.

 

Forskningsgruppen ledes af
Lektor Mette Elmose Andersen

Sidst opdateret: 12.04.2021