Skip to main content
DA / EN

Har du talt med din robot i dag? Et nyt AI-projekt vil lære mennesker og robotter at kommunikere gennem ord, bevægelser og andre intuitive signaler

SDU Robotics deltager i et nyt forskningsprojekt, der skal styrke kommunikationen mellem mennesker og robotter i produktionsvirksomheder. Mere specifikt skal robotten trænes til at forstå, hvordan vi har det under arbejdet, ligesom en menneskelig kollega ville.

Af Sune Holst, , 08-08-2023

"Idéen er at forvandle robotter til kollegaer. En robot, der forstår, hvad du siger og er bevidst om dit velbefindende."

Det fortæller professor Nobert Krüger fra SDU Robotics, der repræsenterer SDU i Fluently-projektet. Fluently sigter mod at lette kommunikationen og interaktionen mellem operatøren og robotten. Projektet har til formål at gøre titlen 'operatør' overflødig, fordi målet er, at vi ikke længere betjener en robot, men samarbejder med den, og i sidste ende skal robot og operatør være et team.

På længere sigt udveksler vi erfaringer med robotten, som om den var en rigtig kollega.

Overflødiggør daglig programmering
Og det er nødvendigt. Samarbejdet mellem medarbejdere og robotter er mere afgørende end nogensinde, fordi de i stigende grad deler arbejdspladsen i danske produktionshaller. Danmark er en af verdens førende nationer inden for robotteknologi. Ifølge en beregning fra Dansk Metal er vi blandt de ti lande med flest industrirobotter per ansat.

Denne udvikling bidrager til at øge virksomhedernes produktivitet og kan samtidig forbedre arbejdsmiljøet ved at overlade mere monotont og kedeligt arbejde til vores robotkolleger. Men det betyder også, at medarbejderne får en ny rolle på arbejdspladsen.

Robotternes ankomst har betydet, at alle har skullet tilegne sig de nødvendige færdigheder til at håndtere robotterne, herunder programmering.

"Men tænk, hvis vi kunne slippe for at programmere robotterne og i stedet blot kunne kommunikere med dem gennem tale eller gestik og håndtegn? Det er målet med Fluently. Kort sagt vil vi udvikle en slags elektronisk tolk, der automatisk oversætter tale og fagter til robotinstruktioner. På den måde undgår du langsomme instruktioner via en IPad. Det vil skabe et langt bedre samarbejde mellem medarbejderen og robotten og samtidig øge produktiviteten," siger Nobert Krüger.

Projektet vil udvikle en 'Fluently Smart Interface unit', der er en lille enhed udstyret med kunstig intelligens og software. "Fludenly Smart Interface-enheden giver dig muligvis ikke mulighed for at tale flydende robotisk, men den vil være i stand til at forstå, hvad du siger, og du vil være i stand til at kommunikere problemfrit.

Robotten er måske ikke Freud, men den kan være en opmærksom kollega
Et andet centralt aspekt af projektet er, at robotten takket være 'Fluently Smart Interface'-enheden også kan vurdere operatørens fysiologiske og psykologiske tilstand. Som det er i dag, lærer en operatør at betjene en robot.

Alligevel skal operatøren og robotten i Fluently-projektet på en fælles træningslejr, hvor de lærer hinanden at kende efter en uges træning i et laboratorium.

I træningslejren vil operatøren blive knyttet til en række biosensorer, som aflæser f.eks. temperatur, puls og svedproduktion. Undervejs lærer robotten at forbinde de indsamlede data med operatørens stemme, så den i fremtiden kan aflæse den mentale tilstand alene ud fra stemmen. For selvom en robot reducerer ergonomisk ugunstige opgaver for medarbejderne, kan en operatør muligvis stadig fodre robotten med genstande.

'Fluently Smart Interface'-enheden lader robotten mærke, om operatøren er træt og sætter farten ned, hvilket betyder, at operatøren hurtigt kan komme i en tilstand, hvor han eller hun føler sig slidt, og bilfabrikken reducerer dermed sygdom og nedetiden, som produktionen ellers ville opleve ved at reducere den stress, der pålægges hans menneskelige arbejdere.

"På den måde lærer operatøren robotten at kende, imens robotten lærer om operatørens præferencer og arbejdsstile. Samtidig genkender robotten operatørens stemme og kan høre, om han eller hun er lidt stresset. På den måde ved den, at nu er det nok ikke tid til at skrue op for tempoet, men tværtimod sætte farten lidt ned, så operatøren kan følge med. Eller robotten giver information om, at mennesket – på grund af manglende opmærksomhed – er i fare ved at overse. Som en god kollega ville gøre," siger Nobert Krüger.

Professoren understreger, at Fluently ikke kun handler om at øge produktiviteten; det handler om at skabe en arbejdsplads, hvor mennesker og maskiner harmonisk arbejder side om side som et team.

Projektet er støttet af EU's Horizon Europe-program og løber fra 2022 til 2025.

Redaktionen afsluttet: 08.08.2023