Skip to main content

Ingeniørstuderendes app gør engelsk til en leg

Femten hold ingeniørstuderende på Syddansk Universitet har det seneste halve år konkurreret om at udvikle en app til brug i engelskundervisning i skolerne. Nordens største it-forlagsvirksomhed MV-Nordic har nu udråbt en vinder.

Et billede af en chihuahua med fødder af burgere. Hvordan beskriver man det for personer, der ikke har set billedet, på engelsk og uden at bruge ordene ’chihuahua’ og ’burgere’?

Det kan man prøve kræfter med ved at bruge appen WordUp!, som fem ingeniørstuderende fra Teknisk Fakultet på SDU har udviklet. Appen har netop vundet en konkurrence, it-forlagsvirksomheden MV-Nordic har udstukket blandt de studerende.

”Vinder-appen blev den, der dækkede bredest og bedst skabte både fællesskab og fysisk aktivitet med relativt simple virkemidler,” konstaterede direktør Torben Worm, da vinderen blev udråbt under et arrangement hos MV-Nordic.

Ingeniører fra første dag

Med WordUp! installeret på smartphone eller tablet kan skoleelever på de højere klassetrin spille sig frem til skarpere engelskkundskaber. Appen indeholder tre små læringsspil, hvor hele klasser eller mindre grupper på engelsk skal beskrive eksempelvis billeder eller personer til en udenforstående elev, der skal forsøge at gætte, hvad der beskrives.

De studerende fra SDU kommer alle fra første semester på og er enten på civilingeniøruddannelsen på software engineering eller IT-diplomingeniør, og de har gennem deres første halve år på studiet haft rig mulighed for at teste deres app-idéer i virkeligheden. Hver gruppe har nemlig været tilknyttet en skoleklasse i Odense Kommune, hvis krav og behov til undervisningsmaterialer de har været i tæt dialog omkring.

Både lærere og elever har været enormt positive og samarbejdsvillige, forklarer uddannelseskoordinator og primus motor på forløbet, Lone Borgersen. Uden dem ville forløbet ikke kunne bevare den virkelighedsnære arbejdsgang, som er kendetegnende for SDU’s ingeniøruddannelser.

”De studerende skal mærke, at de er ingeniører fra dag 1. Derfor kaster vi dem allerede fra første semesters første dag ud i projekter, der knytter dem direkte til virkelighedens brugere og virksomheder,” sagde hun.

Forud for arrangementet havde MV-Nordic valgt de tre bedste ud, som så skulle præsentere deres projekt foran et dommerpanel.

Samarbejde gavner regionen

Torben Worm indledte tirsdagens arrangement med at rose de 15 projektgruppers bud på en app, der kunne klare nogle af engelskundervisningens udfordringer, som opstod i kølvandet på skolereformen.

”Det er 15 meget forskellige bud, men det er i den grad alle sammen spændende bud på vinkler på den case, vi har præsenteret jer for,” sagde han. Samtidig lagde han ikke skjul på, at finalistgrupperne var dem, der havde udnyttet de nye teknologier bedst muligt. Erfaringerne tager han med videre i virksomheden.

Både han og Lone Borgersen understreger, at hele regionen vinder ved at erhvervslivet, universitetet og skolerne kan arbejde tæt sammen. Det giver produkter, der kommer alle til gavn.

Det er tredje gang, SDU-studerende arbejder med en konkret case udstukket fra MV-Nordic.

 

Billedtekst: Den sejrende projektgruppe vandt et gavekort på 2.000 kroner til SDU’s studenterboghandel. Fra venstre er det: Martin Fabricius, Dzenita Hasic og Anders Bundgaard, der studerer software engineering og Rasmus Stougaard og Mathias Bæk Bærentsen, der går på IT-diplomingeniøruddannelsen.

For mere information, kontakt:
Lektor Lone Borgersen, 40959300

Redaktionen afsluttet: 14.01.2015