Skip to main content

Forskning inden for miljø

Bæredygtigt byggeri og Urban Resilience

Urban Resilience
SDU Life Cycle Engineering
Forskning inden for 3D-print

Bæredygtige systemer og teknologier

Smart Energy Business Ecosystems
SDU Civil and Architectural Engineering
SDU Life Cycle Engineering
SDU Mechatronics 

Cirkulær økonomi, forretningsmodeller og design

SDU Life Cycle Engineering
SDU Mechatronics
Forskning inden for 3D-print

Green Supply Chain Management

Forskning inden for 3D-print

Husholdningsaffald og genvinding af ressourcer

 SDU Life Cycle Engineering
Industrial Crystallization

Industriel økologi

SDU Life Cycle Engineering

Material-Energy Nexus

 SDU Life Cycle Engineering

Supply Chain Management 

SDU Centre for Sustainable Supply Chain Engineering 

Vedvarende energikilder og energieffektive løsninger

 SDU NanoSYD
Forskning inden for 3D-print

Kontakt

Professor Henrik Wenzel på tlf. 65507374

henrik.wenzel@igt.sdu.dk