Skip to main content

SDU NanoSYD

SDU NanoSYD

Kombination af top down og bottom up processering af komplekse systemer med kontrol på nanometer-skala.

Om NanoSYD

Centrets overordnede forskningsområde er nanoteknologi med særlig fokus på tyndfilm, udvikling af organiske devices, nanofabrikation og nanofotonik.

Forskning

Centrets hovedforskningsområde er forståelsen af elektriske og fotoniske/plasmoniske grænseflader for ny energiproduktion og energieffektive enheder.

Nyheder & arrangementer