Skip to main content

Forskningsområder

SDU HIT bestræber sig på at udvikle nye og implementeringsparate tekniske løsninger med en høj socioøkonomisk indvirkning til fordel for patienter (og deres pårørende), sundhedsfagfolk og samfundet som helhed.
 
SDU HITs centrale forskningsområder  falder inden for følgende overordnede kategorier:
  • Datadrevet sundhedstekonologi  - inklusiv big data analyse; kunstig intelligens og datavidenskab; intelligent monitorering og beslutningsstøtte; prædiktive modeller til forebyggelse, tidlig påvisning, diagnose og prognose.
  • Trænings- og rehabiliteringsteknologi - inklusiv robotassisteret træning og sensorteknologi med biofeedback; indlejrede systemer; menneske- og robot interaktion

 

  • Sensorteknologi - inklusive intelligente diskrete sensorer og monitorering; fysiologisk signalopsamling og -behandling; billedanalyse; modellering af sundhedstilstand og -adfærd.
  • E-sundhedssystemer og platforme - inklusive softwaresystemer og platforme til sundhed og pleje; brugerinddragelse; selvstændiggørelse af patienter; borgercentreret (personliggjort) indsamling af data, behandlingsplaner og e-sundhedsinterventioner; teknologivurdering.
  • Økosystemer til sundhedsvæsenet - inklusive multi-agent-baseret erhvervsøkosystemmodellering og -simulering; offentlig-private partnerskaber; innovationsstyring.
  • Teknisk audiologi - inklusive udvikling og evaluering af høretests; brugerstyret audiometri; taleaudiometri; høretab og demens.

SDU HIT er åben for samarbejde inden for ovennævnte kerneområder med partnere fra den akademiske verden samt den offentlige- og den private sektor.


Kontakt

Institutleder Kasper Hallenborg på tlf. 65507934

hallenborg@mmmi.sdu.dk

Forskningsprojekter

Klik her for at læse om sektionens forskningsprojekter

KLIK HER

SDU Sundhedsteknologi Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3541

Sidst opdateret: 26.01.2021