Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder ved SDU Health Informatics and Technology

SDU HIT stræber efter at udvikle nye tekniske løsninger klar til implementering med høj samfundsøkonomisk påvirkning på en tværfaglig måde. SDU HIT har en stor portefølje af tværfaglige projektaktiviteter, der involverer talrige partnere fra sundhedsvæsenet, den akademiske verden, industrien og netværksorganisationer.

SDU HIT har stærke samarbejdsbånd internt på SDU (inden for sundhedsvidenskab, teknik og humaniora) og til Odense Universitetshospital og Svendborg Kommune. SDU HIT har været en nøglefaktor i etableringen af det succesfulde sundhedsinnovations-økosystem i Region Syddanmark gennem sin tidligere ledelse i Patient@home (2012-2018).

SDU HITs centrale forskningsområder  falder inden for følgende overordnede kategorier:

 

Datadrevet sundhedsteknologi

Dette inkluderer big data analyse; kunstig intelligens og datavidenskab; intelligent monitorering og beslutningsstøtte; prædiktive modeller til forebyggelse, tidlig påvisning, diagnose og prognose.


E-sundhedssystemer og platforme

Dette inkluderer softwaresystemer og platforme til sundhed og pleje; brugerinddragelse; selvstændiggørelse af patienter; borgercentreret (personliggjort) indsamling af data, behandlingsplaner og e-sundhedsinterventioner; teknologivurdering.


Sensorteknologi

Dette inkluderer intelligente diskrete sensorer og monitorering; fysiologisk signalopsamling og -behandling; billedanalyse; modellering af sundhedstilstand og -adfærd.


Teknisk audiologi

Dette inkluderer  udvikling og evaluering af høretests; brugerstyret audiometri; taleaudiometri; høretab og demens.


Trænings- og rehabiliteringsteknologi

Dette inkluderer robotassisteret træning og sensorteknologi med biofeedback; indlejrede systemer; menneske- og robot interaktion.


Økosystemer til sundhedsvæsenet

Dette inkluderer multi-agent-baseret erhvervsøkosystemmodellering og -simulering; offentlig-private partnerskaber; innovationsstyring.

For mere information

Kontakt venligst Daniel Teichmann, SDU HIT Centerleder

Her

Forskningsprojekter

Læs mere om forskningsprojekter ved SDU HIT

Her

Samarbejde

SDU HIT er åben for samarbejde inden for vores kerneområder med partnere fra den akademiske verden samt den offentlige- og den private sektor.

Her

SDU Sundhedsteknologi Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3541

Sidst opdateret: 10.10.2023