Skip to main content

Urban Resilience

Urban Resilience er et forskningsområde i sektionen Civil and Architectural Engineering. Forskningen indenfor dette felt undersøger modstandsdygtig omstilling af bymiljøer (urban resilient transition), og adresser årsager og effekter af klimaforandringer i byer, herunder tilpasning til, og afbødning af, klimaforandringer - og hvordan risici for klima-, miljø- og menneskeskabte katastrofer kan formindskes. Urban Resilience ledes af professor Nicola Tollin.

Målsætningen for forskningen er at informere beslutningstagning på internationalt og nationalt niveau, og at understøtte videnskabeligt baseret byplanlægning og - design i forbindelse med lokale tiltag, i såvel det globale nord som syd. Forskningsgruppen bidrager aktivt til den fælles implementering af FN’s Verdensmål, Parisaftalen, the New Urban Agenda, og the Sendai Action Framework for Risk Reduction.

Gruppens specifikke kompetenceområder inkluderer urban resilience (teori og  praksis, operationalisering, tilsyn og evaluering), bymæssig klimatilpasning (reduktion af risiko, tab og ødelæggelser, omkostninger ved ikke at agere, dårlig tilpasning), afbødning af byklimaets indvirkning (kulstofbudgetter, udvikling af gensidige fordele, lavkulstof omstilling), ledelse på flere niveauer (vertikal og horisontal integration af nationale politikker og lokale tiltag), procesdesign (co-design og co-creation, interessenters deltagelse, evaluering and tilsyn), og cirkulær bymetabolisme (cirkulær økonomi, design til systemovergange, affald, vand- og  luftkvalitet).

Aktiviteterne på forskningsområdet indenfor uddannelse, øvelser og kapacitetsopbygning samles i International Urban Resilience Academy (IURA).

Kontakt

Professor MSO Nicola Tollin tlf. 65508668

nto@iti.sdu.dk

International Urban Resilience Academy

Besøg IURA

Yearbook 2018-19

Urban Resilience Research Group

Se årsbog

Yearbook 2019-20

Urban Resilience Research Group

Se Årsbog

Ansvarlig for siden: Institut for Teknologi og Innovation

Sidst opdateret: 16.04.2021