SDU Life Cycle Engineering

SDU Life Cycle Engineering

Uddannelse og forskning, der bidrager til global bæredygtighed

SDU Life Cycle Engineering fokuserer på uddannelse og forskning, der bidrager til global bæredygtighed

For at kunne opbygge en bæredygtig fremtid er det nødvendigt at have en helhedsorienteret indsigt og forståelse for de langsigtede interaktioner mellem teknologier og systemer med verden på globalt plan. Vores mål er at udvikle viden og metoder til at opnå denne indsigt. Det er vigtigt for os, at det er de rigtige løsninger, der ligger til grund, når beslutningstagere planlægger konstruktion, vedligeholdelse, drift, genbrug og bortskaffelse af infrastruktur, landbrugssystemer samt industrielle processer og systemer, som kommer til at være afgørende for vores fremtid.

Colourbox.com
Klimavenligt flybrændstof

Om få år kan vi begynde at producere bæredygtige flybrændstoffer i Danmark

Hvor meget mad smider vi ud?

Forskerne efterlyser grundlæggende viden, hvis vi skal nå FN’s mål om at halvere madspild i 2030

For 150 kroner kan vi slippe helt for fossile brændsler

Teknologierne er her, men grøn omstilling kræver politisk handling

Colourbox.com / Oliver Hoffmann
Fremtidens kulbrinteforsyning i et vedvarende energisystem

Vision for en bio-methan og elektro-methan platform for fremtidens kulbrinteforsyning