Skip to main content
DA / EN

Fakta, nøgletal og strategi

Nøgletal for Sundhedsvidenskab: 

  • 8 institutter
  • 26 uddannelser (2023)
  • 36 centre (2023)
  • 80 forskningsenheder (2023)
  • 1508 årsværk (2023)
  • 4881 studerende (2023)

Fakultetets organisation

Diagrammet viser de enheder, der udgør fakultetets organisation og som bidrager til stedets forskning, uddannelse og vidensudveksling. Nøgletal SUND 

 

Ledelsesstrukturen på Sundhedsvidenskab

oversigt over ledelsesstrukturen på Sundhedsvidenskab

Principper for ansvarlig forskningsformidling

Sundhedsvidenskab har udarbejdet principper for ansvarlig forskningsformidling i samarbejde med Region Syddanmark, som skal være med til atsikre troværdighed og transparens i forskningsformidlingen. Læs mere om principperne for forskningsformidlingen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets grundfortælling

Vores vision er at bidrage til at forbedre menneskers sundhed!

Vi vil:

fastholde og udvikle Syddansk Universitet, som et universitet med en synlig og afgørende indflydelse på sundhedsvæsenets udvikling og på folkesundheden – med blik for en bæredygtig udvikling af samfundet.

Dette gør vi ved:

- at uddanne og forske på et højt internationalt niveau i områder, der har relevans for folkesundheden og effekt i sygdomsbehandling.
- at tilstræbe, at vores aktiviteter hurtigt bliver til gavn for samfundet,
- at rekruttere de bedste medarbejdere,
- og at formidle forskningsresultater til befolkningen, professionelle i sundhedsvæsnet og beslutningstagere.

Vores styrke ligger derfor:

i forskning i folkesundhed og i udvalgte sygdomme, der belaster befolkningen, den enkelte borger og samfundet - med sigte på forståelse af deres
- biomedicinske grundlag,
- forekomst og udvikling i befolkningen,
- påvirkning af menneskets livskvalitet og funktionsevne, både fysisk og mentalt

idet vi kombinerer avanceret biomedicinsk og epidemiologisk forskning med forskning i sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og undersøgelses- og behandlingsmetoder.


Og i kvalitetsudvikling af et komplet spektrum af sundhedsorienterede uddannelser

- på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau
- og efter – og videreuddannelser,

som alle er forskningsbaserede, afspejler samfundets behov for uddannelser i et internationalt perspektiv - og synliggør, hvad de færdiguddannede har af viden og færdigheder.


Vi prioriterer arbejdsmiljø, ligestilling og bæredygtighed.
Og vi søger samarbejde overalt, hvor vi kan medvirke til forandringer!

 

Hent grundfortællingen ned. 

Sidst opdateret: 21.12.2022