Vores verdensmål

Vores verdensmål

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet arbejder vi i fællesskab med resten af SDU med FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene er komplekse og internt afhængige af hinanden, og der er behov for at kunne se på både de synergier, der kan være mellem verdensmålene, men også på de modsatrettede hensyn der kan være til verdensmålene imellem. Adresseringen af de enkelte verdensmål kræver derfor en tværfaglig tilgang, hvor hele SDU bidrager på tværs af fakulteterne.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er vores strategiske vision at adressere væsentlige samfundsudfordringer og bidrage med løsninger med afsæt i højkvalitetsforskning og efterspurgte uddannelser. I vores bestræbelser på at være relevante arbejder vi på tværs af fagligheder og i samspil med vores omgivelser. Vores arbejde med verdensmålene er derfor en naturlig forlængelse af vores strategi og bestræbelse på at være relevante for vores omgivelser, og vi tror på, at de samfundsvidenskabelige discipliner spiller en vigtig rolle i at finde løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer, som verdensmålene udgør.

Verdensmål i uddannelserne

Læs om, hvordan vi gør FN's verdensmål konkrete og relevante i SAMF's uddannelser.

forskere efterlyser bedre data om ulighed
Brug for bedre data om ulighed

Der mangler en standardiseret metode til at måle ulighed på tværs af lande, ifølge professor Paul Sharp.

3 hurtige til forskeren

Tværfagligt samarbejde er afgørende, lyder det bl.a. fra professor Klaus Petersen.

Vores verdensmål

Læs mere om, hvordan SDU arbejder med verdensmålene, som sker med udgangspunkt i den fri forskning og uddannelse.

SDU vil styrke samfundsinstitutioner i udlandet

Læs om den strategiske satsning her.

Samarbejde om FN's verdensmål

Over 100 forskere bidrager på forskellig vis til arbejdet med verdensmålene, få overblikket her.

Verdensmål for bæredygtig udvikling