Vores verdensmål

Vores verdensmål

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet arbejder vi i fællesskab med resten af SDU med FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene er komplekse og internt afhængige af hinanden, og der er behov for at kunne se på både de synergier, der kan være mellem verdensmålene, men også på de modsatrettede hensyn der kan være til verdensmålene imellem. Adresseringen af de enkelte verdensmål kræver derfor en tværfaglig tilgang, hvor hele SDU bidrager på tværs af fakulteterne.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er vores strategiske vision at adressere væsentlige samfundsudfordringer og bidrage med løsninger med afsæt i højkvalitetsforskning og efterspurgte uddannelser. I vores bestræbelser på at være relevante arbejder vi på tværs af fagligheder og i samspil med vores omgivelser. Vores arbejde med verdensmålene er derfor en naturlig forlængelse af vores strategi og bestræbelse på at være relevante for vores omgivelser, og vi tror på, at de samfundsvidenskabelige discipliner spiller en vigtig rolle i at finde løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer, som verdensmålene udgør.

Der pågår allerede en lang række aktiviteter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor der arbejdes med (og for) verdensmålene. Herunder kan du læse nogle konkrete eksempler på arbejdet med vores verdensmål på både forsknings- og uddannelsesområdet.

forskere efterlyser bedre data om ulighed
Brug for bedre data om ulighed

Læs interviewet med professor Paul Sharp her.

3 hurtige til forskeren
Kritikken af SDU's brug af verdensmålene er unuanceret

Læs kronikken her.

Vores verdensmål

Læs mere om hele SDU's arbejde med FN's 17 verdensmål her.

Verdensmål for bæredygtig udvikling