Skip to main content

Afslutning > Slutrapport

Faglig afrapportering kan kræves på forskellige tidspunkter i projektets løbetid (jf. bevillingsskrivelse). Dog skal der sædvanligvis udarbejdes en faglig slutrapport.

Det faglige indhold baseres på grundlaget i ansøgningen, og betingelserne i bevillingsskrivelsen, og det er bevillingshavers ansvar at udarbejde og indsende den faglige slutrapport til bevillingsgiveren.

Eventuelle oplysninger om de personalemæssige og økonomiske forhold og publikationer fremskaffes gennem RSO eller ForskerserviceØkonomi.

Oplysninger, der kan være nødvendige:

  • Oprindeligt budget og totale udgifter evt. opdelt i budgetkategorier
  • Oversigt over publikationer med relation til projektet
  • Evt. liste over rejser med destination, tidspunkt og formål.
  • Timeregnskab/ -registrering
___

Sidst opdateret: 16.08.2016