Skip to main content

SDU Climate ClusterVerdens klima er under forandring

Klimaet er under forandring med alvorlige samfundsmæssige konsekvenser til følge på grund af menneskeskabte drivhusgasudledninger. I Danmark og i resten af verden er der fokus på den grønne omstilling. En grøn omstilling, der i høj grad har brug for, at videnskaben bidrager med de gode løsninger, der kan ruste samfundet mod klimaforandringer, drivhusgasreduktioner, omstilling af samfundet og bane vejen for klimaneutralitet i 2050.

De gode løsninger på samfundets klimaudfordringer skal blandt andet findes gennem tværvidenskabelig forskning, og her har SDU en styrkeposition, som vi ønsker at bringe endnu mere i spil. Derfor har vi i 2022 skabt SDU Climate Cluster.