Skip to main content
DA / EN

Bevilling

Marie Skłodowska-Curie, postdoc-stipendium til Kemi

Understanding the new oxidative paradigm of biomass waste upcycling – LyticPol

Af Lilian Skytte, , 08-09-2023

Teoretisk kemiker ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Erna Wieduwilt er blevet tildelt et Marie Skłodowska-Curie Postdoc-stipendium. Hun skal stå i spidsen for LiticPol-projektet, der skal optimere produktionen af biobrændstof.

Da EU har forpligtet sig til at blive verdens første klimaneutrale kontinent, skal fossile brændstoffer erstattes af bæredygtige alternativer. Et potentielt alternativ er upcycling af lignocellulosebiomasse til biobrændstoffer. Den omkostningseffektive produktion af biobrændstof fra cellulose hæmmes imidlertid betydeligt af cellulosebiopolymerens nedbrydningsmodstand. I 2010 ansporede opdagelsen af en ny familie af kobberafhængige metalloenzymer kaldet lytiske polysaccharidmonooxygenaser (LPMO'er) store forhåbninger, da LPMO'er viste sig at øge nedbrydningen af cellulose og andre polysaccharider betydeligt. I dag er otte familier af LPMO'er blevet klassificeret med bemærkelsesværdigt forskellige substratspecificiteter og regioselektiviteter. Desuden er de metalaktive steder i ret forskellige omgivelser. På trods af kombineret indsats fra eksperimentelle og teoretiske sider har LPMO'ernes reaktionsmekanisme været svære at bestemme.

"LyticPol" -projektet antyder, at tidligere teoretiske undersøgelser manglede generelle konklusioner, fordi de (i) betragtede for få LPMO-familier og (ii) anvendte utilstrækkelige teoretiske metoder til enzymmiljøet. Projektet "LyticPol" har til formål at belyse LPMO'ers reaktionsmekanisme ved hjælp af en ny teoretisk metode på en lang række repræsentative LPMO-strukturer. Fra kendskab til mekanismen kan reaktionsbetingelserne for LPMO'er finjusteres, og det fulde industrielle potentiale kan nås. Dette forventes at få betydelige økonomiske og sociale konsekvenser. Resultaterne af "LyticPol"-projektet vil således ikke blot blive formidlet til videnskabelige eksperter, men også til offentligheden.

Erna Wieduwilt

Erna er uddannet fra universitetet i Bremen i Tyskland, og hun var derefter i Frankrig for at lave sin ph.d. ved universitetet i Lorraine i Metz. Erna startede sin første postdoc på SDU i april 2022 med Erik Donovan Hedegård som vejleder.

Forskningsprofil