Skip to main content

Fællessekretariatet

Godkendelse af budgetter og ansøgninger ved IRS og KI

Institutsekretariatet har ansat Budget- og Projektøkonom Ulla Rasmussen. Ulla Rasmussen kan hjælpe dig som forsker med dine budgetter i ansøgningsfasen

Ulla Rasmussen er ansat som Budget- og Projektøkonom ved KI og IRS, og det vil derfor være hende, der kan hjælpe med budgetterne i ansøgningsfasen. Kontaktmail: projektansoegning.kiirs@sdu.dk

Før du kan sende en fondsansøgning skal budgetterne gennem godkendelsesflowet. Først skal budgetterne til gennemsyn hos Ulla Rasmussen.  Ansøgningen kan efterfølgende sendes til Ulla Rasmussen til journalisering. Der oprettes først et projektnummer, når ansøgningen er blevet til en bevilling. 

Din ansøgning vil kun kunne regnes med i SDU's ansøgningsstatistik, hvis den ligger i vores system. 

Hvordan gør jeg?

Du skal udfylde Ansøgnings- og Bevillingsskemaet, som sendes til Ulla Rasmussen på mail: projektansoegning.kiirs@sdu.dk. Ansøgning- og Bevillingsskemaet kan rekvireres ved Ulla Rasmussen. 

Tidsfrist for indsendelse af budgetter: Otte arbejdsdage før deadline

Hvorfor skal vi bruge otte arbejdsdage? Det kan du se i denne tidslinje. 

  1. Ulla Rasmussen har brug for fem arbejdsdage til at gennemgå og kvalitetssikre budgettet. Husk på, at der kan være mere end ét budget, der skal gennemgås
  2. Efter gennemgang og kvalitetssikring ved Ulla Rasmussen sættes det digitale godkendelsesflow i gang
  3. ForskerService - Økonomi (FSØ) har brug for tre arbejdsdage til godkendelsen. Husk på, at der kan være mere end ét budget, der skal gennemgåes og godkendes
  4. Institutlederen godkender budget

Du får som ansøger løbende mail fra systemet, som fortæller, hvor i processen din ansøgning er.

Brug SDU Budgetark

Hjemmesiden WARM kan være til gavn for alle, der har projektbevillinger eller er i ansøgningsfasen.

Her finder du blandt andet SDU Budgetark, som er et godt værktøj i forbindelse med udarbejdelse af budgettet.  SDU Budgetark skal jævnfør Regnskabsinstruksens bilag 14 bruges til alle ansøgningsbudgetter.

Her finder du SDU Budgetark

 

Årshjul for ansøgningsfrister

Her finder du årshjul for ansøgningsfrister

Kontakt Budget- og Projektøkonom Ulla Rasmussen

Anvend funktionspostkassen projektansoegning.kiirs@sdu.dk

Send mail til funktionspostkasse

Årshjul for ansøgningsfrister

Forskerstøtte på SUND har et opdateret årshjul (Grant Calendar) for de forskellige ansøgningsfrister

Grant Calendar

EU-ansøgninger samt andre store udenlandske ansøgninger

EU-ansøgninger samt andre store udenlandske ansøgninger skal fortsat gå gennem Forskerstøtte på SUND

Forskerstøtte på SUND

Redaktionen afsluttet: 25.05.2023