Skip to main content
DA / EN

Barnebarn af topnazist fortæller om nazismens eftervirkninger

Albert Speer var Hitlers arkitekt og rustningsminister, hans barnebarn husker ham som et venligt menneske men med en forfærdelig fortid. Det er forbundet med ambivalente følelser at være 3. generations efterkommer og derfor vigtigt at lægge den sande historie frem og perspektivere til den.

Hvordan forholder man sig til at nærtstående familiemedlem har en fortid som nazist?

I efterkrigens Tyskland var der flere forskellige reaktionsmønstre blandt børnene til de nazister, der havde spillet en fremtrædende rolle under 2. verdenskrig.

Nogle valgte at afskære forbindelsen til forældrene fuldstændig, andre lagde afstand til handlingen, men ikke til forældrene og andre igen valgte at nedtone forbrydelserne og dermed beskytte deres forældre.

For 3. generations efterkommere fortsætter udfordringerne, om end i en mindre påtrængende form. For lektor på Institut for Kulturvidenskaber, Moritz Schramm har historien om hans morfar Albert Speer været en del af hans opvækst, og det har udfordret ham til løbende at skulle forholde sig til fortiden.

Alt skal frem

- For mig er det vigtigt, at man lægger alt på bordet. Jeg synes, det er vigtigt, at vi efterkommere er klare i mælet om vores afstandstagen til det, der foregik. Men det er straks svære at indrømme, at jeg godt kunne lide min morfar. Der er nogle emotionelle ambivalenser på spil, der nok aldrig helt forsvinder. Forhåbningen er, at man kan bruge dem konstruktivt og fremadrettet. siger Moritz Schramm
Han vil i et foredrag på Syddansk Universitet med afsæt i sin egen familiebaggrund fortælle om de eftervirkninger, nazismen og 2. Verdenskrig har haft for senere generationer - både i forhold til ham selv men også resten af samfundet.

Foredraget, der er arrangeret af Netværk for Nazisme- og Holocauststudier, holdes onsdag kl. 17.30. Se kalenderen 

Redaktionen afsluttet: 08.12.2014