Skip to main content
DA / EN

Matematik kan blive "det nye sort" inden for energi- og miljøressourcer

Post.doc og adjunkt Jingzheng Ren har en drøm om at være med til at løse verdens miljø- og energiudfordringer - gennem udvikling af matematiske og logiske beregningsmodeller. Mantraet for hans forskning er: Søg retfærdighed - ikke demokrati

Hvad forsker du i?

- Jeg forsker i udvikling af matematiske og logiske modeller, der kan være med til at løse de miljø- og energiproblemer, som verden står over for. Det kan lyde meget teoretisk, men jeg tror på, at vi med logik og beregninger når meget længere, end med den meget demokratiprægede tilgang, vi almindeligvis ser.
Min ambition er at skabe en metode, der ikke tager højde for, at man skal blive enige, men tager højde for, hvordan vi gør tingene mest effektivt, økonomisk og retfærdigt. Med modellen vil jeg gerne have politikere i tale og vejlede dem og dermed være med til at ændre og optimere de politiske beslutninger, der er nødvendige, hvis vi fortsat skal have adgang til tilstrækkelige energikilder og samtidig beskytte miljøet og klimaet.
- Jeg tænker jo tit på, at som barn i Kina kunne jeg spise de fisk, jeg fangede i floden. I dag ville min mor smide fisken ud med det samme på grund af forurening. Det var et chok for mig, som voksen, at opdage, hvad der var sket med klimaet og miljøet. Derfor vil jeg gerne udvikle metoder og systemer, så vi – over hele verden – bedre kan beregne, hvordan vi bedst og mest effektivt løser vores energiudfordringer.

Hvad er din baggrund?

- Min baggrund er en mastergrad som kemiingeniør fra Chongqing University i Kina, suppleret med min Ph.D. i Industrial Engineering fra universitet i Padua, Italien. Det kombinerer jeg med en passioneret tilgang til matematik – i min verden kan matematik bruges til alt her i livet. Jeg har endda en gang skrevet et essay om matematikken bag kærlighed. Mine helt store idoler og inspirationer er to nobelprisvindere: Fysikeren Zhenning Yang og økonomen John Nash. Jeg tror på logik, matematik og sandsynlighedsberegning – selv om jeg må indrømme, at kærligheden ikke sådan lige lader sig kvantificere.
Jeg har publiceret en lang række artikler særligt inden for energi- og miljøforskning, og blev inviteret her til SDU af min institutleder, Michael Goodsite.

Hvordan arbejder du?

Jeg arbejder meget teoretisk med tingene. Mine modeller lader sig ikke bygge fysisk, så min største arbejdsindsats består i at tænke og forklare. Det er jeg til gengæld blevet ansporet til fra jeg var helt lille. Mine forældre havde mulighed for at give mig en god opvækst og en god uddannelse i Kina. De gjorde mig interesseret i at lære, i at vide – og i at løse problematikker.
Mine bedste ideer får jeg enten når jeg går ture i højt tempo – eller når jeg står i badet eller børster tænder. De bedste ideer kommer tit, når hjernen ikke tænker for meget over tingene, men i stedet slapper af med dagligdags tanker.

Hvad skal din forskning bruges til?

- Min forskning skal bruges til at skabe logiske modeller, der skal hjælpe myndigheder, organisationer og virksomheder til at udvikle, producere og udnytte energikilder mest effektivt, ansvarligt og skånsomt for klimaet og miljøet. Men vel at mærke logiske modeller, der tager sit udgangspunkt i, at løsninger ikke baserer sig på, at man skal være enige, men om, hvordan vi gør tingene mest retfærdigt. Det lyder måske enkelt, men sagen er jo, at der er hundrede- eller tusindvis af faktorer, der spiller ind, når vi ser på klima, energi og miljø kloden rundt. Og vi er så vant til, at når vi står med komplekse problematikker, så forsøger vi at nå til enighed. Men det er langt fra altid mest optimalt at tænke sådan. Når mange lande – eller mange organisationer eller myndigheder – skal blive enige om, hvordan vi for eksempel optimerer en miljørigtig brug af de energikilder, vi har til rådighed, så får man sjældent den mest optimale løsning. Med min matematiske model, vil man i stedet kunne løse udfordringerne, så der tages højde for, hvordan det sker mest effektivt og økonomisk.
- Derfor kan min model bruges til mange flere områder end lige energi- og miljøområdet. Man kan sagtens forestille sig, at den også kan bruges til at skabe en samfundsøkonomisk mere retfærdig fordeling af de mange flygtninge, der i øjeblikket kommer til Europa. Så i stedet for at se på, hvordan vi bliver enige om fordelingen, burde vi se på, hvordan flygtningene fordeles mest retfærdigt i forhold til de enkelte landes egen økonomi, ressourcer og demografi.
Indflydelse på politiske beslutningsprocesser er vel kort sagt, min ambition for mit arbejde. Og – i et makroperspektiv – at være med til at skabe en bedre fremtid.


Af Helle Dioni, held@sdu.dk

Se hele artiklen i Ny Viden

Redaktionen afsluttet: