Skip to main content

Kurser

Som en del af dit ph.d.-forløb, skal du deltage i ph.d.-kurser og lignende uddannelseselementer. Samlet set skal du deltage i kurser svarende til cirka 30 ECTS point. Vi anbefaler, at du, i samarbejde med dine vejledere, snarest muligt sammensætter dit kursusprogram så det passer til dit konkrete projekt og forskningsmæssige interesser. Du kan læse mere om sammensætningen af kursusprogrammet her.

Det eneste obligatoriske kursus i løbet af ph.d.-uddannelsen er ”Responsible Conduct of Research”, som afvikles 1-2 gange årligt. Du kan finde mere information om kurset her.

Vi opfordrer til, at du løbende søger om kursusgodkendelse, når du har gennemført kurser. Ansøgningen om godkendelse af gennemførte kursusaktiviteter skal sendes til ph.d.-skolens sekretariat, og vil herefter blive behandlet af ph.d.-udvalget. Du kan læse mere om processen ved godkendelse af kursusaktiviteter her. 

Responsible Conduct of Research

Læs mere om RCR

Klik her

Sammensætning af kursusprogram

Læs mere om sammensætningen af kursusprogrammet

Klik her

Godkendelse af kursusaktiviteter

Læs mere om godkendelse af kursusaktiviteter

Klik her

Sidst opdateret: 23.08.2021