Skip to main content

M-team

Hvert år rammes knap 4700 danske kvinder af brystkræft. Heldigvis overlever hovedparten sygdommen. M-teamet er specialiseret i at behandle patienter med brystkræft og for at forbedre overlevelsen blandt patienterne, er der et stort fokus på forskningen i den medicinske kræftbehandling. I M-teamet er der særligt fokus på følgende forskningsområder:

Personlig medicin: Der forskes i om specifikke molekylære biomarkører kan forudsige hvilken behandling den enkelte patient vil have særlig gavn af. Opfølgning: Patienter med metastatisk brystkræft følges typisk med CT-skanning hver 9-12 uge. Der forskes i forskellige metoder til vurdering af behandlingseffekten, -herunder nye scanningstyper samt biomarkører i blodprøver (”liquid biopsies”).

Personlig strålebehandling: Der forskes løbende i optimering af strålebehandlingen til den enkelte patient for at kunne levere en endnu mere præcis behandling og samtidig reducere risikoen for senfølger.Ønsker du at høre mere om den aktuelle forskning i M-teamet, er du velkommen til at kontakte en af vores forskere.

Ønsker du at høre mere om vores aktuelle forskning i M-teamet, så kontakt da én af vores dygtige forskere i afdelingen 

Sidst opdateret: 20.10.2023