Skip to main content

H-team

Kræftsygdommene, som vi håndterer i H-team, spænder over en bred pallette, både hvad angår patogenese, symptomer, diagnostik og behandlingsmuligheder. Vi giver både behandling med helbredelse som mål, og når kræftsygdommen har spredt sig enten lokalt eller som fjernmetastaser, da giver vi lindrende behandling. Vores behandlingsmodaliteter inkluderer højteknologisk strålebehandling inkl. præcis strålebehandling med protoner (hoved-halskræft), radioaktivt jod (skjoldbruskkirtelkræft), samt medicinsk kræftbehandling inkl. kemoterapi (hoved-halskræft), immunterapi (modermærkekræft, hoved-halskræft og hudkræft) samt targeteret behandling (modermærkekræft og skjoldbruskkirtelkræft).

Forskningsaktiviteten i H-team er primært knyttet op på hoved-halskræft og modermærkekræft og er ofte initieret i samarbejde med de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG’erne) DAHANCA - Dansk Hoved Halscancer Gruppe og DMG - Dansk Melanom Gruppe. Vores forskning er hovedsagelig klinisk forskning og er en blanding af industri-sponsorerede og investigator-initierede studier og specielt sidstnævnte er med til at styrke forskningsmiljøet med tilknytning af kandidatspeciale-, forskningsårs- og ph.d.-studerende. I forskningen lægger vi vægt på, at resultaterne skal kommer patienterne til gode, og vi arbejder således på optimering af behandlinger både mht. effekt, men i høj grad også mht. minimering og håndtering af bivirkninger til både strålebehandling og medicinsk kræftbehandling.

Ønsker du at høre mere om vores aktuelle forskning i H-teamet, så kontakt da én af vores dygtige forskere i afdelingen 

Sidst opdateret: 20.10.2023