Skip to main content

G-team

G-teamet behandler kræft udgående fra mave-tarm kanalen, samt pancreas, lever og galdeveje. Forskningen på afdelingen udføres i alle de førnævnte kræftsygdomme.

Forskning har en stor plads i vores team. Primært via klinisk forskning. Vi har et stærkt forskningsmiljø i teamet med phd-studerende, postdocs og en professor.

Den kliniske forskning der foregår i teamet er forskningen inden for medicinsk kræftbehandling og stråleterapi. Inden for medicinsk kræftbehandling har vi løbende flere investigator-initierede forsøg og vi deltager også i større internationale multicenterstudier.

Ligeledes forskes i strålebehandling af blandt andet spiserørskræft. Studierne udføres som en del af et større internationalt kooperativ, samt ved investigator-initierede forsøg ved fx lokalavanceret pancreas.

 

Ønsker du at høre mere om vores aktuelle forskning i G-teamet, så kontakt da én af vores dygtige forskere i afdelingen


Funding:

G-teamet har modtaget støtte til at gennemføre et dansk tværfagligt klinisk forsøg, som kaldes RESET-R. Studiet gennemføres i samarbejde mellem kræftlæger og kirurger på de danske afdelinger, der til daglig behandler patienter med tarm-kræft.

 

Sidst opdateret: 20.10.2023